Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

УСПОН И ПАД ЕМБАХАДА

Svega: 
Cena 2.500,00 DIN 
PDV (10%) 250,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 3.110,00 DIN 
-+
ДУШКО ЛОПАНДИЋ

Ова књига је посвећена историји српске и југословенске дипломатије у првој половини XX века, односно у периоду између краја Првог и краја Другог светског рата.  У дипломатском смислу реч је о периоду од Париске мировне конференције и закључења Версајског мировног уговора 1919. године до  Мировне конференције у Паризу и мировних споразума из 1946. године и 1947. године. Посматрано из данашње перспективе, XX век је у целини представљао век друштвеног и државног дисконтинуитета и демографског исрпљивања српског народа.

Генерација рођена на прелазу два века проживеће интензивне друштвенр и државне промене за које су у ранијим временима била потребна столећа. Ова генерација присуствоваће настанку „нове дипломатије“ (након Првог светског рата) и пратити радикалне државне и друштвене промене: преображај Србије у много већу Југославију, а касније дубок друштвено-политички лом усред Другог светског рата.

Књига садржи бројне биографске протрете државника и професионалних дипломата који су дали печат спољној политици Србије и Југославије у ово драматично време – од Пашића и краља Александра, Иве Андрића и Јована Дучића до Слободана Јовановића, Душана Симовића, Владимира Велебита, Станоја Симића и других.


VRH