Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

ЧАСОПИС СВЕСКЕ

ЧАСОПИС СВЕСКЕ
(књижевност, уметност, култура, наука)
Више од 50 аутора у сваком броју објављује текстове из петнаестак области (позориште и филм, ликовна и музичка уметност, све области књижевности, естетика, филозофија, историја, библиотекарство...).
За „Свеске пишу“ угледни аутори из целог света.
Захваљујући сталним сарадницима из најважнијих културних, уметничких и научних центара, „Свеске“ омогућују увид у савремене токове књижевности, уметности и културе Србије и регионе, југоисточне Европе, Европе и света.
Главни и одговорни уредник: Милан Орлић
Часопис излази четири пута годишње: у последњој недељи марта, јуна, септембра и децембра.
 

 
ГОДИШЊНА ПРЕТПЛАТА:
 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 2.800,00
ПДВ: 280,00
цена са ПДВ-ом: 3.080,00
трошкови слања: 1.600,00
ПДВ: 160,00
цена са ПДВ-ом: 1.760,00
-----------------------------------------
СВЕГА: 4.840.00
 
ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 4.000,00
ПДВ: 400,00
трошкови слања: 1.600,00
ПДВ: 160,00
Цена са ПДВ-ом: 1.760,00
-----------------------------------------
СВЕГА: 6.160,00
 
РАЧУН ЗА УПЛАТУ:
160-23003-34
(Банка интеза, Панчево)
 
 

VRH