Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Filozofska istraživanja

КЈЕРКЕГОРОВА И НИЧЕОВА ИРАЦИОНАЛИСТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА (КЊИГА ДРУГА)

Cena 2.000 DIN 
PDV (10%) 200 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 2.560 DIN 
-+
ВАЛЕНТИНА ЧИЗМАР

Кјеркегорова и Ничеова филозофија не губе своју актуалност ни у 21. веку када се савремени свет налази разапет између људског, сувише људског света, рационализоване и плански усмераване стварности, с једне стране, и тежње појединачног човека да сачува своју личност, стваралачко позвање, живу веру кроз однос са Богом и слободу духа. Књига филозофа Валентине Чизмар својим критичким растварањем илузија рациоцентризма у филозофској традицији, освешћава проблем моралног и религијског нихилизма у времену десупстанцијализације хришћанства, процеса дехуманизације и дехристијанизације. Аутор подвлачи значај ирационалних, духовних и стваралачких елемената у људској природи, кроз компаративну анализу антагонистичких антрополошких и онтолошких модела егзистенције у Кјеркегоровој и Ничеовој мисли. Смисао људског бивствовања који се гради кроз етичко-религијску симбиозу хришћанске филозофије љубави, тј. етички императив љубави показује се као ирационалистичка и антинихилистичка метаетичка позиција која стоји изнад универзума појединачне воље за моћ, метафизичког антропоцентризма и антителеолошког императива вечног враћања истог. Аутор у овој књизи проширује анализе Кјеркегорове и Ничеове ирационалистичке антропологије, онтологије и етике уједно и кроз учења православних теолога и духовника, тј. учења српских, руских и грчких мислилаца, па тако приближава загонетку о људском постојању и кроз херменеутичке кодове блиске нашем културно-духовном космосу.

(Из рецензије др Небојше Кузмановића)

Ћирилица, броширани повез, 305 страна

КЈЕРКЕГОРОВА И НИЧЕОВА ИРАЦИОНАЛИСТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА (књига прва)

Cena 1.800 DIN 
PDV (10%) 180 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 2.340 DIN 
-+
ВАЛЕНТИНА ЧИЗМАР

Кјеркегорова и Ничеова ирационалистичка антропологија: философија вере и митологија воље за моћ je прерађенa докторскa дисертацијa „Ирационалистичко одређење човека (Кјеркегор наспрам Ничеа)“. У првом тому ове студије о нихилизму, хришћанству и ирационалистичкој епистемологији, изложена је компаративна анализа Кјеркегорове и Ничеове философије која оспорава, како истиче резенцензент, проф. др Миланко Говедарица, „основаност традиционалног филозофског схватања човека као хиперрационалног бића. С посебном пажњом је обрађено философско разјашњење сложеног односа између ирационализма и нихилизма, односно, ирационалистичке антропологије и кризе духовних вредностио у савременом свету.“

У раду се схватање човека као ирационалног бића разматра под лупом, не искључиво философија западно-европских оријентација, већ и парадигмама блиским филозофским и духовним извориштима са наших простора.

Суиздање Малог Нема и Архива Војводине.

Ћирилица, мек повез, 280. страна.

ИЗВОРИ МОДЕРНОСТИ У МИСАОНОЈ РЕВОЛУЦИЈИ У РАНОМ XVII ВЕКУ

Cena 1.500 DIN 
PDV (10%) 150 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 2.010 DIN 
-+
СОФИЈА МОЈСИЋ

            Истражујући појам и дефиницију феноменa модерности,  Софија Мојсић полази од начина његовог формирања у раном XVII веку, у условима либералног капитализма насталог на прелазу из феудализма у капитализам од XIV до XVIII века. Темељно разматрајући кључне теорије и животну стварност – настале на идеалу модернизације проистеклом из грађанске, научне и техничке револуције – ауторка поставља питање модерности XXI века. И закључује да је основни циљ модерног друштва напуштање традиционалних вредности феудализма (нпр. права на живот, без нужне потребе да се оно заслужи) и претварање људског тела, душе и духа у политички послушне и економски исплативе инструменте. У средишту деструктивне моћи технике, заснованој на научној и филозофској револуцији, јесте математизација света.  

            Резултат тог вишевековног процеса је (ауто)деструктивна, фукоовска „нарцистичка култура“ која ствара човека материјално све богатијег, али душевно и духовно све сиромашнијег, неслободнијег и усамљенијег. Због његовог преузимања и злоупотребе атрибута Бога, у (пост)модерној ери нарцизма и конзумеризма, чини се да Хобсово схватање јеванђеоског императива љубави према ближњем као суштине свих природних права и закона - губи легалитет. Подсећајући да живимо у доба тзв. постистине тј. свесне и организоване разградње истине, ауторка указује на потребу повратка поштовању и служењу Истини, исинитој и истинољубивој науци и филозофији, без чега нема здравог друштва. Захтевна и сложена, студија Софије Мосјић истиче неоопходност повратка традиционалним идеалима, какав је Беконов императив слободне комуникације и уважавања аргумената, уместо моћи, силе и насиља. И не само у филозофском и научно-истраживачком дискурсу, него нарочито у (јавном) животу савременог друштва.

            (Из реценције  др Милана Орлића)

            Уредници: др Душко Лопандић: др Сања Лазаревић Радак

            Ћирилица, тврд повез, 285 страна. 

 

Dekartova metafizika tela

Dekartova metafizika tela
Cena 900 DIN 
PDV (10%) 90 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.350 DIN 
-+
dr Jasna Sakota-Mimica

Studija istražuje unutarnju sadržinu Dekartove filozofije, sa posebnim osvrtom na problem odnosa duše i tela kao jednog od njenih centralnih pitanja.

Latinica; tvrdi povez; 175 strana.

Estetičke teme

Estetičke teme
Cena 599 DIN 
PDV (10%) 60 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.019 DIN 
-+
dr Mihailo Vidaković

Tekstovi dr Mihaila Vidakovića nude čitaocu obilje autentičnih podataka, duhovitih zapažanja i vrednih zaključaka, a sve to pisano jasnim mislima i rečenicama, popularno, no ne spuštajući se ispod nivoa naučnog diskursa. Najveći broj tekstova odnosi se na pitanja komičnog i filma, ali autor razmatra i druga otvorena pitanja estetike, kao što su estetičko obrazovanje ili rad estetičara izvan naše zemlje (Bodrijar, Stolovič).

Ćirilica; broširani povez; 204 strana.

Šta nas to pitaju veliki filozofi (drugi tom)

Šta nas to pitaju veliki filozofi (drugi tom)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 
-+
Lešek Kolakovski

Drugi tom knjige Lešeka Kolakovskog u kojoj autor akcentira one misli velikih filozofa koje su za njih same važne, koje su temelj njihovog učenja a koje su, istovremeno, i nama danas razumljive, koje u našem umu pokreću neku strunu a ne daju samo istorijsku informaciju.

Prevod sa poljskog: Dušan Vladislav Pažđerski

Ćirilica; tvrdi povez; 78 strana.

Šta nas to pitaju veliki filozofi (prvi tom)

Šta nas to pitaju veliki filozofi (prvi tom)
Cena 700 DIN 
PDV (10%) 70 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.130 DIN 
-+
Lešek Kolakovski

Iznova čitajući dela velikih filozofa, Lešek Kolakovski akcentira one njihove misli koje su za njih same važne, koje su temelj njihovog učenja a koje su, istovremeno, i nama danas razumljive, koje u našem umu pokreću neku strunu a ne daju samo istorijsku informaciju.

Prevod sa poljskog: Dušan Vladislav Pažđerski

Ćirilica; broširani povez; 68 strana.

Filozofska analiza iracionalnosti: izmenjena stanja svesti i slabost volje

Filozofska analiza iracionalnosti: izmenjena stanja svesti i slabost volje
Cena 900 DIN 
PDV (10%) 90 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.350 DIN 
-+
dr Milanko Govedarica

Autor se bavi značajnim problemom koji je, u izvesnom smislu multidisciplinaran i tiče se, ne samo filozofiije, nego i psihologije i psihijatrije. Njega interesuje onaj tip iracionalnosti kojom se narušava vlastita iracionalnost pojedinačnog racionalnog bića.

Latinica; tvrdi povez; 175 strana.

Hajdegerova filozofija umetnosti. Problem zasnivanja

Hajdegerova filozofija umetnosti. Problem zasnivanja
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 
-+
dr Nebojša Grubor

Knjiga predstavlja prvi rad o Hajdegerovoj filozofiji umetnosti kod nas. U ovoj studiji zainteresovani će naći pouzdano uputstvo kako pristupiti Hajdegerovom shvatanju umetnosti i objašnjenja zašto Hajdeger baš u umetnosti vidi izlaz iz nihilizma u koji je zapao savremeni svet i čovek.

Latinica; broširani povez; 150 strana.

Pages

Subscribe to RSS - Filozofska istraživanja

VRH