Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske 2013

Književnost, umetnost, kultura, nauka

Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata: 
za fizička lica: 1600,00 
cena sa PDV: 1728,00 
za pravna lica: 3200,00 
cena sa PDV: 3456,00 
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi) 

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)

Sveske broj 107 (mart 2013)

Sveske broj 107 (mart 2013)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Dobrilo Nenadić: Štamparska presa i kindl
Nil Makarti: Večiti putnik 
Radoman Kordić: Istina i smisao književnosti 
Peter Huhel: Devet pesama
Sava Anđelković: Književno nasleđe na nemačkom i francuskom jeziku u Sterijinim komedijama (I) 
Sanja Lazarević Radak: Telo, telesnost i potrošnja teksta: nasilje i erotika na Balkanu (I) 
Nataša Tučev: Lavirinti Džona Barta: Poetički stavovi u zbirci Izgubljen u kući smeha (I) 
Nina Marković: Kritički osvrt na spoljnu politiku Republike Srbije u veku Azije i Pacifika: obnavljanje „trećeg puta“?
Marija Ligeti Balint: Klavirski zvuk muzičkog kosmosa Džordža Kramba (II) 
Neda Kovačević: Dunja iz Bulevara platana ili beogradizacija beograda

Za Sveske pišu:

Zlata Marjanović: Gde su ljudi dobre ćudi, pesma s’ ori: o muzikalno krasnopjevnoj umreženosti našoj (II)
Nataša Atanasković: Pijaca
Nastasja Pisarev: Motiv puta u Srcu tame Džozefa Konrada i Apokalipsi danas Frensisa Forda Kopole (II) 
Miljan Marković: Klarina ljuljaška
Andrea Popov Miletić: Mitotvorstvo u romanima Džejmsa Džojsa i Tomasa Mana Portret umetnika u mladosti, Uliks i Čarobni breg (II) 
Mirjana Vasić: Simbolički diskurs u novelama D. H. Lorensa 
Vedran Cvijanović: Biblija u distopiji: rasvetljavanje i proučavanje religijskih motiva i tema u romanu Vrli novi svet (II) 
Milena Malešević: Vidovi i funkcije komentara (II) 
Igor Javor: Predstava o urođenicima sa stanovišta semiotike kulture (II) 
Dragan Matić: Bela Hamvaš (II) 
Zorana Pejković: Branko Miljković i francuski simbolisti Rembo, Malarme i Valeri (II) 
Jovana M. Reba: Mistika života i dela Jele Spiridonović Savić (II)
Nina Živančević: Neumorni rad i inovatorski pristup (Dramaturgija Sterijinih komedija i Komparativno pozorište Save Anđelkovića) 
Svetlana Milašinović: Osveta u službi potrage za identitetom 
Zoran M. Mandić: Osluškivanje nevidljivog vrta osame

Sveske broj 108 (jun 2013)

Sveske broj 108 (jun 2013)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika ŽIVOT KNJIGE: NIN-ova nagrada
Milena Ilišević: Slika rata u različitiim nijansama tuge 
(Veliki rat Aleksandra Gatalice, roman, Mono i Manjana, Beograd, 2012)
Svetlana Milašinović: Lov na život 
(Veprovo srce Draga Kekanovića, roman, Srpska književna zadruga, Beograd 2012)
Žarka Svirčev: Rubna povest (i) ili hronika susreta
(Štampar i Veronika Katarine Brajović, roman, Oktoih/ Štampar Makarije, Beograd, 2012)
Milena Malešević: Između slobodne volje i egzodusa
(Moving day Ratka Dangubića, roman, Arhipelag, Beograd, 2012)

Za Sveske pišu:

Uglješa Šajtinac: Ogigijanke
Mariano Katoni: Umreti neslavno
Sava Anđelković: Književno nasleđe na nemačkom i francuskom jeziku u Sterijinim komedijama (II)
Muratahan Mungan: Kakav je ovo život, kakav sam to ja?
Sanja Lazarević Radak: Telo, telesnost i potrošnja teksta: nasilje i erotika na Balkanu (II)
Nataša Tučev: Lavirinti Džona Barta: Poetički stavovi u zbirci Izgubljen u kući smeha(II)
Dragana Litričin Dunić: Homo Balcanicus
Kristina Petrović: Sopstvena soba Virdžinije Vulf u kontekstu feminističkog angažmana: feministički tekst ili literarna kritika? (I)
Ljubinka Perinac Stankov: Ovaj poluživi grad 
Žarka Svirčev: Is-povest stranosti ili poetičke transgresije Bobe Blagojević (I)
Olivera Erić: Neka razmišljanja o umetnosti igranja klaberskih/skejterskih igrica 
Ivan Rajović: Hugo, Kokan i Ludvig Šmit, gospodar sveta
Vuk Petrović: Kafkin Humor: Lovac Grahus
Slađana Andrejić: Rilkeovo pesništvo u svetlu filozofskih interpretacija
Igor Stolić: Prevodi Poove poeme Gavran i Filozofija kompozicije
Snežana Kesić: Poetički igrokaz Rada Drainca

Sveske broj 109 (septembar 2013)

Sveske broj 109 (septembar 2013)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

TEMA BROJA: FIKCIJA I ISTINA
Uredio Kornelije Kvas
Kornelije Kvas: Fikcija i istina
Ivana Skenderović: Faktografija i fikcija u Petrarkinoj epistoli Potomcima
Maja Stefanović: Odnos fikcije i istine u magičnom realizmu na primeru Limenog doboša Gintera Grasa
Kristijan Olah: Teološko viđenje problema metafizičke istine u modernoj književnosti 
Milena Malešević: Egzistencija Pavla Ugrinova: između autobiografije i autofikcije
Jelena Babić: Istoriografski i fikcionalni elementi u Upotrebi čoveka Aleksandra Tišme

Za Sveske pišu:

Đorđe Pisarev: U Parku dobre nade
Džozef O'Konor: Dva oblačka 
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji - Smederevo
M. Kei: Kapetan jarbola
Dejan Ognjanović: Horor u teoriji na engleskom jeziku (I)
Sanja Lazarević Radak: Tri modela antikolonijalizma: nenasilje, nasilje i analiza diskursa
Kristina Petrović: Sopstvena soba Virdžinije Vulf u kontekstu feminističkog angažmana: Feministički tekst ili literarna kritika? (II)
Nastasja Pisarev: Mistifikacija tehnologije i realnost privida u romanima Idoru Vilijema Gibsona i Američki bogovi Nila Gejmena (I) 
Dragana Litričin Dunić: Imamo li Barta ili šta je bilo s kritikom? (novinske kritike Petra Džadžića) 
Jelena Dostanić: Lolita i popularna kultura
Žarka Svirčev: Is-povest stranosti ili poetičke transgresije Bobe Blagojević (II)
Zoran Kolundžić: Tolkinovo prozno stvaralaštvo kao model postmoderne bajke (II)
Svetlana Milašinović: Duhovna reportaža o telesnom
(Ljudsko telo Paola Đordana, roman, prevod Gordana Subotić, Evro Đunti, Beograd, 2013)
Milena Malešević: Pod istraživačkom lupom ili traganje za suštinom 
Radivoje Mikić: Priča i mit o svetu, (knjiga ogleda o prozi Radovana Belog Markovića, Albatros plus, Beograd, 2013)
Lucija Đurašinović: O Prizrenu i njegovoj duhovnosti
(Prizrene stari Lele Marković i Radmile Stojković Knežević, antologija, NIJP Panorama Priština, Književno društvo Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica, 2012)
Slađana Andrejić: Rilkeov anđeo kao metafora pesničkog „zasnivanja Bića“
Vuk Petrović: Kafkin Humor: Lovac Grahus (II)
Jovana Reba: Književni slučaj seoske učiteljice 

Sveske broj 110 (decembar 2013)

Sveske broj 110 (decembar 2013)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Vlado Đukanović: Sava Mrkalj, reformator srpske azbuke
Svetlana Milašinović: Milenijumska kula pisane reči 
(IV kola Antologijske edicije Deset vekova srpske kniževnosti Matice srpske)
Miloslav Šutić: Hegelova kritika lepe duše (I)
Klara Hamburger: Vodič za Listova dela
Franc Fanon: Crna koža, bele maske
Sanja Lazarević Radak: Marks je mrtav, živeo Marks
(Marksizam i postkolonijalna kritika)

Za Sveske pišu:

Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji - Kladovo
Radivoj Šajtinac: Tour en l'air ili starci u šetnji
Goran Pavlović: Sumatra Miloša Crnjanskog kroz fenomenološki pristup Gastona Bašlara
Marijan Grakalić: Vežbanka po Novaku (ogledanje klasika)
Kurt Tuholski: Dečije pozorište
Aleksandra Maksić: Fenomenologija društvenosti: Levinas i Hajdeger
Vedran Cvijanović: Foknerov veo mistike i pesmizma: Proučavanje simbolike potonulih vrednosti u delima Buka i bes i Avesalome, Avesalome! (I)
Ivana Bulj: Uticaji komedije del arte na stvaralaštvo Luiđija Pirandela
Dejan Ognjanović: Horor u teoriji na engleskom jeziku (II)
Nastasja Pisarev: Mistifikacija tehnologije i realnost privida Romanima Idoru Vilijema Gibsona i Američki bogovi Nila Gejmena (II)
Žarka Svirčev: Na pragu interpretacije
Vesna Malbaški: Duč Dučisimov purpurni plašt (I)
Svetlana Milašinović: Astalske pesme Srba Bačvana kao ogledalo istorije
Momir Paunović: Jubilej kraljice zagonetaka

Subscribe to RSS - Sveske 2013

VRH