Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske 2019

Književnost, umetnost, kultura, nauka

Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje: u poslednjoj nedelji marta, juna, septembra i decembra.

Godišnja pretplata: 
za fizička lica: 1.600,00 
cena sa PDV:  1.760,00
troškovi slanja:   800,00
svega: 2.560,00

za pravna lica: 3200,00 
cena sa PDV: 3520,00 
troškovi slanja: 800,00
svega: 4.320.00

za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi) 

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)

СВЕСКЕ бр. 131 (март, 2019)

Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 
СВЕСКЕ бр. 131 (март, 2019)
 
Из садржаја издвајамо:
 
Горан Радовановић:
Разумеће  нас онај који жели да нас разуме
(Поводом додељивања Београдског победника, главне награде ФЕСТ-а за најбољи филм у домаћој такмичарској селекцији Српски филм, документарно-играном филму Случај Макавејев или процес у биоскопској сали,  са Гораном Радовановићем разговарао Прокопије Постоловић)
 
Стефан Митић Тићми:
Сачувати дечије срце
(Поводом додељивања књижевне награде  Политикиног Забавника  намењене младима књизи  Ја сам Aкико, са Стефаном Митићем Тићмијем разговарала Милена Илишевић)
 
Дан Лунгу:
Ја сам комунистичка баба (са румунског превео Сименон Лазарјан)
Џес Волтер:  
Господин звани Глас (са енглеског превела: Милица Ћурчин)
Едгар Борхес:
Човек који је читао Хандкеа (са шпанског превео: Прокопије Постоловић)
 
 
За  Свеске пишу:                                             
Мирослав Алексић:
Песникова пећина и неколико песама приде
Миодраг Радовић:
Прича са запада – девојка са зеленом косом
Верољуб Вукашиновић:
Твоја је рука катарка мом броду
Љубица Ненезић:
Срећа је чесма што споро капље
Ненад Глишић:
Прилог уметности песништва
Eлизабета Георгијев:
Када се следећи пут пробудиш
Биљана Вујичић:
Отварање изложбе
Даница М. Савић:
Преображај богиње-девице у богињу-мајку у драми Сабињанке Растка Петровића (I)
Сања Лазаревић-Радак:
Eкрaнизaциja трaумe: филтрирaњe, сeлeкциoнисaњe и грaђeњe пoжeљнoг сeћaњa (II)
Светлана Милашиновић:
Писци као критичари: почетак, успон  и  пад стваралачке критике у српској књижевности (ХХ-XХ век) – хронолошки пресек духовно-културолошке вертикале стваралачке критике и постојање могућност њене рехабилитације (II)
Светлана М. Рајичић-Перић:
Пролегомена за књижевни лудизам (II)
Драгана Стојановић-Новичић:
Умножавање, убрзање, контрола и злоупотреба савремених медија: слабљење концентрације и приватности појединаца (II)
 
Beсна Динић-Миљковић:
 Лепота сенки Бернарда Бертолучија
Ноно Драговић:
Филм у пилули – режија рекламе
Владимир Милановић:
Апропријација у уметности (II)    
Биљана  Скопљак:
О шреводу Ваље-ИНкланове драме Орао у Грбу (Águila de Blasón)  
Миодраг Матицки: Искушења историјског романа
(Подвизи и страдања Грофа од Такова Дејана Михаиловића)
Ксенија Катанић: Непоновљиви код снова
(Непоновљиви код  Мирослава Алексића)
Владимир Б. Перић: Клијање ка еквилибријуму
(Песме страха и патетике Миломира Гавриловића)
Алпар Лошонц: Дистопија трансхуманистичког преображаја човека
(Трансхуманизам: будућност без људи Виктора Радуна)
Николина Нина Бабић:
Неприметно у приметном, приметно у неприметном: глосаријум поетских слика
(Глосаријуму неприметних слика Верице Преде ПреВере)
Миле  Филипов: Не/заборављено паганство Лужнице
(Сенка старе вере Аца Златковић)

SVESKE BROJ 132 (JUN 2019)

Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 
СВЕСКЕ бр. 132 (јун, 2019)
 
Из садржаја издвајамо:
 
ЈАНУСОВ ВРТ
Гжегож Латушински:  100 савремених пољских песника (III)
Кристина Крахељска (Krystyna Krahelska) ,Витолд Вирпша (Witold Wirpsza), Станислав Свен-Чахоровски (Stanisław Swen Czachorowski), Ана Камјењска  (Anna Kamieńska, Krasnistav), Карол Војтила -- Јован Павле Други (Karol Wojtyła — Jan Paweł II), Зђислав Строињски  (Leon Zdzisław Stroińsky), Тимотеуш Карпович  (Tymoteusz Karpowicz), Artur Międzyrzecki  (Artur Adam Międzyrzecki), Људмила Марјањска (Ludmiła Maria Marjańska), Стањислав Чич (Stanisław Czycz), Тереза Ференц  (Tereza Ferenc), Ернест Бриљ (Ernest Bryll), Халина Пошвјатовска (Halina Poświatowska), Едвард Стахура (Edward Jerzy Stachura), Ервин Крук  (Ерwин Крук), Лешек Длугош  (Лесзек Марек Дłугосз), Јарослав Маркјевич  (Јаросłаw Маркиеwицз), Адријана Шимањска (Адриана Сзyмаńска), Пјотр Мативјецки (Пиотр Матywиецки), Рафал Војачек (Рафаł Микоłај Wојацзек).
 
ЖИВОТ КЊИГЕ: НИНОВА НАГРАДА
Владимир Б. Перић:
Y или X:  генерацијски идентитет нове српске прозе
 (Заблуда светог Себастијана Владимира Табашевића,
Прелест Филипа Грбића, Ухвати зеца Лане Басташић,
Десети живот Саше Савановића)
Марија Пргомеља Бјелица:
Тераса за сећање  (Перон самоће  Миодрага  Матицког)
Даница М. Савић:
Неизлечива страст или генерација за рециклажу (Прелест Филипа Грбића)
Марија Булатовић:
Кућа прозе и поглед с прозора  (Десети живот Саше Савановића)
 
За  Свеске пишу:
Ноно Драговић:
Вођење глумца
Милован Станковић:
Ти живиш у поморанџи, на неком чудном облаку
Beсна Динић Миљковић:
Скоро истинити светови Дејвида Линча 
Драган Брујић:
Човек из фуснота
К атарина Павловић:
Појам времена у модерном мистицизму Исидоре Секулић
Сава Димитријевић:
Аутобус
Дина Војводић:
Камерна опера и временска ревија као средства
пропагандног деловања музике из визуре Војислава Вучковића
Владимир Б. Перић:
Дадапокалипса
Даница М. Савић:
Преображај богиње-девице у богињу-мајку у драми Сабињанке Растка Петровића (II)
Александра  Кундаковић:
Ерос и боје у Сапфиној поезији
Сунчица Радуловић  Торбица:
Залог
Миодраг Јовичић:
Тачка  гледишта
Андрија Тиса:
Точак живота – memento mori

SVESKE BROJ 133 (SEPTEMBAR 2019)

Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 
СВЕСКЕ бр. 133 (септембар, 2019)
 
Из садржаја издвајамо:
 
ЈАНУСОВ ВРТ
Симеон Лазарјан (Simeon Lăzăreanu): Савремена румунска женска поезија (I):
Нина Касијан (Nina Cassian), Ирина Мавродин (Irina Alexandrina Mavrodin), Нора Југа (Nora Juga),  Анђела Маринеску  (Basaraba-Angela  Marcovici),  Ана  Бландијана (Otilia Valeria Coman), Габријела Мелинеску  (Gabriela Melinescu),  Јоана Јероним (Ioana Brânduş),  Грете Тартлер (Grete Tartler), Лиљана  Урсу  (Liliana  Maria  Ursu),  Дојна  Урикарју   (Doina  Uricariu), Флоареа  Цуцујану  (Floarea  Ţuţuianu), Елена  Штефој   (Elena  Ştefoi), Магда  Крнећ   (Magda Cârneci),   Настасија  Маниу   (Nastasia  Maniu), Марта  Петреу (Rodica  Marta Crişan), Маријана Кодруц  (Mariana Codruţ), Маријана Марин (Mariana Marin), Кармен Фиран (Carmen Firan).
 
За  Свеске пишу:
Душко Лопандић: Записи о читању и ишчитавању
или цивилизација књиге, песме, уз понеки филм (I) 
Ејми Бендер: Позови ме по имену  (са енглеског превела: Милица Ћурчин)
Милан Орлић: Парадокси и мрежни модел слободне воље (I)
Калин Терзијски:  Умор од разумевања (са бугарског превела: Елизабета Георгијев)
Драгица Ужарева: Књига откровења
Владимир Б. Перић:  Онтологија  југодадаистичке  маргине:
(пост)модернитички егземплар архетипа  хаоса у српској књижевности (I)
Слободан Ђуровић: Неравноправна борба на заласку света
Иберо Гутјерес: Аутопортрет (са шпанског превела: Мирјана Андрић)
Николина Нина Бабић: Љуска и микроприче
Софија Мојсић: Сјај и беда модерне европске рационалности (I)
Велимир Младеновић: „Рат тумара обалама Дунава“:
Присуство Југославије у француском часопису Погледи (I)
Слађана Јотовић: Друга обала
Владимир Б. Перић: Поља лирског експеримента 
(Графикон Јулије Фједорчук / Часак или два Јануша Џевуцког)
Миодраг Д. Игњатовић:
Повратак реалистичке приповетке или кад сам живот проговори
(Срећа је чесма што споро капље, књига прича Љубице Ненезић)
Даница М. Савић: Домаћи странци или пронађени идентитет
 (Домаћи странци Биљане Вујичић)
Subscribe to RSS - Sveske 2019

VRH