Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske 2006

Književnost, umetnost, kultura

Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata: 
za fizička lica: 1600,00 
cena sa PDV: 1728,00 
za pravna lica: 3200,00 
cena sa PDV: 3456,00 
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi) 

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)

Sveske broj 79 (januar 2006)

Sveske broj 79 (januar 2006)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Miško Šuvaković 
Miško Šuvaković: Teorija umetnosti 
Sonja Briski Uzelac: Umjetnost u doba teorije 
Artur Danto: Vrednovanje i interpretacija
umetničkih dela 
Miško Šuvaković: Confessiones - umesto
intervjua (100 odgovora na pitanja koja mi
najčešće postavljaju)

Rubrika "Nova Evropa" 
Milovan Radaković: Srbija i fenomen izdaje 
Dragan Petrović: Rusija i Evropa (II) 

Rubrika " Janusov vrt" 
Vladimir Semenčik 
Lili Zamir 
Filip Tanselen 

U januarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove 

Miodraga Matickog (" Poslednji juriš Prvog ruskog kadetskog korpusa " ) , Petra Vojnića Purčara (" Pjesme nove" ), Dobrivoja Stanojevića (" Ne ostavljajte me nikad samog") , Miodraga Radovića (" Glas u pustinji" ), Oktavija Nedelku (" Homo balcanikus u dramama Dušana Kovačevića "), Tanje Cvetković (" Kanadska književnost, postmodernizam i Zapadni triptih Roberta Krouča 1 "), Pola di Filipa (" Nema slučaja - kratka proza Zorana Živkovića ") , Milana Aleksića (" Antički mitovi i Biblija kao podtekst Besnila ") , Isidore Gordić ("Humanizacija figure đavola u romanu Strah i njegov sluga "), Jasne Šakote Mimice ("Dekartova kreacija čulnosti 2"), Morisa Vajca ("Uloga teorije u estetici"), Momira Paunovića ("Enigmatika - više od zabave i igre"), Henrika Jurkovskog ("Metamorfoze pozorišta lutaka u XX veku 1"), Svetlane Milašinović (" Drame Momčila Nastasijevića u nastajanju i nestajanju "), Ćetila Jakobsena (" Doživljaj prirode u Parizu "), intervju sa Anom Franić ("Radost početka") kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.

Sveske broj 80 (april 2006)

Sveske broj 80 (april 2006)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Časlav D. Koprivica 
Časlav D. Koprivica : Platon kao obnovitelj
starine 
Jelena Pavlović Berger / Časlav D. Koprivica :
Platon na Nojevoj barci 
Časlav D. Koprivica : Problem smisla

Rubrika "Nasledje" 
Pero Zubac: Savremeno i svevremeno u poeziji Duška Trifunovića 
Dragan Tasić: S onu stranu pesimizma i optimizma 
Libor Budinski: Ubistva slavnih 
Maja Kokić: Žrtvena kriza u Koštani Borisava Stankovića
Rubrika " Janusov vrt" 
PElfride Jelinek 
Madlen Tjen 
Robert Krouč 
Tamar Jelin 

U aprilskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove 

Pere Zupca (" Noćas sam sanjao Trakla " ) , Miroslava Josića Višnjića (" Priče iz trapa" ), Ranka Pavlovića (" Zapis ") , Knuta Ulava Omosa (" Tri teze o norveškom izdavaštvu" ), Mladena Kozomare (" Započeti govoriti - improvizacije 1 " ), Tanje Cvetković (" Kanadska književnost, postmodernizam i Zapadni triptih Roberta Krouča 2 "), Milanka Govedarice (" Aristotelovo objašnjenje akrasije ") , Aleksandre Đuričić (" Čokolada ili novi ženski bestseler ") , Ane Mladenović ("Groteska u Gogoljevim Petrovgradskim pripovetkama 1"), Bojane Gonev ("Odnos Kamijevog Stranca prema Mitu o Sizifu 1 "), Zorana Koprivice ("Hamlet kao suvenir 1"), Aleksandra Belića ("Nakon svega što izrekoh"), Henrika Jurkovskog ("Metamorfoze pozorišta lutaka u XX veku 2"), Momčila Paraušića (" Veliki Petak "), Smilje Stefanović Pregel (" Savana, Džordžija "), intervjue sa Nonom Dragovićem ("Očaravajuća moć opere") i Vladimirom Devideom ("Haiku je ključ za proturječnosti globalizacije") , kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.

Sveske broj 81 (jul 2006)

Sveske broj 81 (jul 2006)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Ruža vetrova: Ninova nagrada 
Žarko Đurović : Traganje za rečima 
Milena Stojanović : U lavirintu paralelnih svetova 
Svetlana Milašinović : Zemlja ni na istoku ni na zapadu 
Isidora Gordić : Krhotine stvarnosti i antistvarnosti 
Katarina Bugarčić : Ko plače? 
Zlatoje Martinov : Junaci modernih katakombi 
Katarina Martinović : Utočište kao savremena metafora potrage

Rubrika "Nasledje" 
Ana Ahmatova: Amedeo Modiljani (Listovi iz dnevnika) 
Ljiljana D. Ćuk: Psihologizacija karaktera u pripovetkama Laze Lazarevića i Svetolika Rankovića 
Stojanka Nikolaš: Gradska biblioteka Vršac 
Danica Mandić: Muzički život u Velikom Bečkereku - Zrenjaninu 

Rubrika " Janusov vrt" 
Alen Ginzberg 
Igor Smirnov-Ohtin 
Ženevjev Klanski 
Mario Lukarda 

U julskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove 

Aleksandra Bjelogrlića (" Majka Aleksa Lajfonsa " ) , Milenka Pajića ("Tri p riče o detinjstvu Kraljevića Marka" ), Gordana Maričića (" Kožnjak") , Danice Dobrovsky (" Posle Aušvica nijedne pesme!" ), Snežane Perković (" Pisma " ), Johanesa Sloka (" Estetski čovek "), Alasdera MekIntajera (" Kultura koaj nam je prethodila i prosvetiteljski projekat opravdanja moralnosti ") , Ričarda Palmera (" Uvod u Huserlove primedbe na marginama dela Kant i problem metafizike ") , Ane Mladenović ("Groteska u Gogoljevim Petrovgradskim pripovetkama 2"), Mladena Kozomare ("Započeti govoriti - improvizacije 2"), Bojane Gonev ("Odnos Kamijevog Stranca prema Mitu o Sizifu 2"), Bojane Popović ("Romi kao drugi u Ciganskoj pesmi Boška Petrovića"), Zorana Koprivice ("Hamlet kao suvenir 2 "), Hadži Dragana Todorovića ("Elegični mađioničar s početka sveta"), Ane Vilenice ("Kada stavovi postanu forma"), Ljubomira Ćorilića (" Figurativac Dragan Bartula ") , intervjue sa Adamom Hazletom ("Uvek sam svestan svog čitaoca"), kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.

Sveske broj 82 (oktobar 2006)

Sveske broj 82 (oktobar 2006)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Ruza vetrova: Savremena izraelska poezija 
Amir Or: Tri pesme 
Hercl Hakak : Jerusalimske legende 
Simha Siani : Raj i pakao 
Jaakov Beser : Koliko vremena 
Edna Mitoveh Miler : U sumi kraj Jerusalima 
Tiferet Hakak : Moj otac i njegova odela 
Bakfur Hakak : Prica o ljubavi

Rubrika "Nasledje"
Gordan Maricic: Od zlatne sredine, stihom, do visine (Jedan Sterijin prepev iz Horacija) 
Marija Slavkovic: Jedna knjizevna veza iz proslosti 

Rubrika " Janusov vrt"
Ben Kvist Holm 
Stig Seterbaken 
Kim Mehmeti 

U julskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove 

Radivoja Sajtinca (" Beckerecki tipik"), Milovana Stankovica (" Cipele moje sestre " ), Cedomira Ljubicica (" Kuca sa pravom na Salvadora") , Zorana Penevskog (" Moj drug Jensen" ), Aleksandre Djuricic (" Hamlet u londonu" ), Gvozdena Erora (" Knjizevni hipertekst u vidokrugu komparatistike? "), Ivana Negrisorca (" Balkanski vidici srpske poezije u periodu tranzicije /1989-2005/" - 1. deo ) , Volfganga Velsa (" Est/etika - eticke implikacije i posledice") , Svetlane Milasinovic ("Razvitak mitoloskih motiva u delima srpskih avangardnih pesnika - Milos Crnjanski, Rastko Petrovic, Momcilo Nastasijevic"), Katarine Bugarcic ("Biblijski podtekst u romanu "Mamac" Davida Albaharija"), Snezane S. Bascarevic ("Semanticke komponente pesme Kamen Branka Miljkovica"), Dragana Ilica (" Muke blazenog Grozdija kao parodija"), Zorana Koprivice ("Muzicko i erotsko kao dramaturski okviri u filmu Klavir " - 1. deo), Nadije Rebronje ("Dva carska grada: Rim i Istanbul") , kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.

Subscribe to RSS - Sveske 2006

VRH