Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

СТО САВРЕМЕНИХ ПОЉСКИХ ПЕСНИКА КЊИГА ПРВА (АНТОЛОГИЈА)

Svega: 
Cena 1.500,00 DIN 
PDV (10%) 150,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 2.010,00 DIN 
-+
ГЖЕГОЖ ЛАТУШИНСКИ (Grzegorz Łatuszyński)

У Антологији  Гжегожа Латушинског Сто свремених пољским песника заступљени су песници различитих генерација, времена и епоха. Антологији није одређен чврст временски оквир у строгом смислу речи. То није избор који представља неки посебан књижевни период који су одабрали и издвојили књижевни критичари и историчари. И поред ове чињенице, Сто савремених попесника репрезентује свет у једном временском периоду, у коме XX век неприметно прелази у XXI век.

Ова Антологија је настајала преводиочевим читањем и учвршћивала се дуго времена у његовом памћењу, добијајући на крају постојећи облик, редослед и Читаоцу предочену композицију. Сваки заступљени песник у избор уноси своје искуство и сваки га означава властитим непоновљивим начином виђења и представљања стварности. Али све их повезује свест о одговорности за написану реч која неретко добија снагу заветне поруке, постаје депозит који пре свега мора да буде упамћен и препоручиван.


VRH