Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 71 (mart 2004)

Sveske broj 71 (mart 2004)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Todor Manojlović - građanin sveta "
Bojana Stojanović-Pantović: Osnove i razvoj
moderne poezije Todora Mnojlovića -
estetička i teorijska polazišta 
Lidija Mustedanagić: Nahod Simeon :
komparativni pristup 
Milena Stojanović: Na međi jave i sna , na međi
eseja i pesme 
Milan Solarov: Fragmenti prepiske mladog
Todora Manojlovića

Rubrika "Nova Evropa" 
Aleš Debeljak: Evropski oblici pripadnosti 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Volas Stivens 
Inger Edelfelt 
Pjotr Orehovski 
Teršanski Joži Jeno 
Lara Vapnijan 

U martovskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Marice Josimčević (" Pedro Paramo : roman građen šaptajima"), Aleksandar B. Lakovića ("Duh humora Miodraga Raičevića"), Kristine Nikolovske ("Pozadina Pupka sveta "), Nenada Dakovića ("Čemu još filozofija"), Branislave Vasić ( "Postmoderno čitanje Hederlina"), Lorana Asuna ("Id se seća u egu"), Ivane Đokić ("Kšištof Kješlovski - plavo"), Jelene J. Đoređević (" Tri nokturna Kloda Debisija"), Milorada Živojnova ("Preteče bilborda - podignimo uvis čela" ), Zorana T. Jovanovića ("Zlatkovići u Pančevu"), Dragana Vučura ("Rotary u Pančevu"), Jakova Ignjatovića ( "Vasa Rešpekt" ), Naima Katana ( "Identitet je dinamička kategorija" ), Ganeta Todorovskog ( "Dobro je za prošlost da ima zahvalnu sadašnjost" ), Nenada Živkovića ( "O ulozi Pančevca u razvoju demokratije i građanskog društva" ).


VRH