Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 70 (decembar 2003)

Sveske broj 70 (decembar 2003)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Nova Evropa: Pojam Evrope" 
R. V. Siton-Vatson: Šta hoće Nova Evropa 
Vatsonova Nova Evropa 
Jovan Cvijić: Značaj civilizacije za
međunarodna pitanja 
Antun M. Petrinčić: O Društvu naroda (Uzroci dosadanje pasivnosti) 
Hose Ortega i Gaset: Evropa i ideja nacije 

Dušan Kovač: Buduća Evrpa: identiteti, vrednosti, perspektive 
Đerđ Konrad: Velika Evropa ili mala Evropa? 
Matuš Petrik: Zahvaljujući ili uprkos članstvu u EU? 
Marek Valdenberg: Razbijanje Jugoslavije (Od odvajanja Slovenije do rata na Kosovu) 
Cornelius Nolen: Studije slučajeva iz civilnih sudova: lekcije iz ad hoc prava

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Dž. M. Kuci 
Manuel Puig 
Simona Vinči 
Toni Erli 
Franc Huterer 

U decembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Lene Petrović ("Rečitost ćutanja: nasilje i jezik u delima Dž. M. Kucija"), Dajane Đedović ("Besmrtnost kao fatalna strategija"), Dragana Tasića ("Danilo Kiš: pobuna protiv vremena"), Branislave Vasić ("Postmoderna misao i filozofija Novog doba"), Marsela Jankovića ("Prinudni čin i sloboda volje"), Dejana Ognjanovića ("Ves Krejven i postmoderni horor (II)"), Jovanke Drugovac ("Duh pesnika - Crnjanski i Šopov"), Sava B. Jovića ("Mihailo I. Pupin"), Sofije Babović (" Tragedija Karađorđe Sime Milutinovića Sarajlije"), Milana Jakšića ("Kratka priča o Pančevu - 850 godien grada Pančeva"), Ivana Ivanjija ("Nostalgija zamračuje pogled"), Aleša Debeljaka ("Arhetip moga grada"), Radoslava Lazića ( " O istoriji i estetici režije " ), Jovana Stankovića i Vladimira Vukajlovića (" Prvih deset godina AUPE ").


VRH