Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 118 (decembar 2015)

Sveske broj 118 (decembar 2015)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

TEMA BROJA: FAKTOGRAFIJA I FIKCIJA 
Uredio: Kornelije Kvas

Kornelije Kvas: Književnost kao heterotopija
Marko Čudić: Jedan osvrt na fiktivno i faktografsko u romanima Dežea Kostolanjija
Marija Bulatović: Problem odnosa istine i fikcije u Floberovom romanu Gospođa Bovari sa estetičkog stanovišta Nikolaja Hartmana
Olja S. Vasileva: Odnos faktografije i umetničke istine u priči Letovanje na jugu Ive Andrića
Danijela M. Nikolić-Đorđević: Istina fikcije u romanu Psalam 44 Danila Kiša
Kristijan Vekonj: Stvarnost i fikcija u romanu Engleski pacijent Majkla Ondačija
Milica Lazović: Od faktografije do mita u romanu Voljena Toni Morison

Za Sveske pišu:

V. S. Mervin: Nasledstvo jutarnjih brda
Tomislav Longinović: Kod Kafkinog sestrića
Vudi Alen: Naši snovi će za sto godina izgledati kao fijasko (II)
Duško Lopandić: Epistole iz ravne zemlje (o čitanju, o Belgiji, o Evropi i još ponečem)
Sanja Lazarević-Radak: Balkan u trećoj kinematografiji: pesimistički dijalog sa Evropom (III) 
Sofija Živković: Dorćol noću: bezopasne strankinje
Dejan Veljović: Osvrni se poslednji put
Novica Novaković: Torba od krokodilske kože
Miloš Todorović: Obesvetovljenje čoveka u delu Franca Kafke (II)
Marija Ligeti Balint: Zvuci i tišina Džona Kejdža (II)
Stefan Pajović: Zatvor kao inverzivni egzil u Baladi o redinškoj tamnici Oskara Vajlda
Vedran Cvijanović: Haman i religija (II)
Tamara Babić: Problem definisanja specifičnosti tračke umetnosti (II) 
Jelena Josipović: O pojmovima ingenijuma, oštroumlja i končeta u Veštini ingenijuma Baltasara Грасијана (II) 
Tatjana Savić: Ruralne umetničke likovne kolonije u Evropi (II)
Mirjana N. Radovanov Matarić: Metafore u govoru i pisanju
Mira Sofronijević: Braća Kamenko i Pavle Jovanović, knjižari i narodni dobrotvori
Marija Bulatović: Epizoda iz pčelinjeg života (Med Slobodana Despota)
Mihal Bristiger: Staging opera (Inscenacija opera Gordana Dragovića)
Ružica Jovanović: Pouke zore i mudrost umetnosti (Samo se prosvijetljeni vide u tmici Anta Zirduma)
Viktor Radun Teon: Za glasom Orfeja (Oda za Orfeja Snežane Aleksić Stanojlović)


VRH