Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 114 (decembar 2014)

Sveske broj 114 (decembar 2014)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

RUŽA VETROVA: KONTINUITET NOVE VIZIJE STVARNOSTI MIODRAGA PAVLOVIĆA

Julijan Kornhauzer: Oživljavanje znakova koji su potonuli u praistoriju 
Đorđe Despić: Pavlovićev esej Dis ili pesnička imaginacija 
Galja Sapožničenko: Razvojni put proze Miodraga Pavlovića 
Milica Ćuković: Glasne, dve pesme gromoglasne: Pesma o Pesmi Jovana Jovanovića Zmaja i Naučite pjesan Miodraga Pavlovića 
Jelena S. Mladenović: Susret sa animom kao rođenje poezije 
Marko R. Antić: Solonova, Horacijeva i Pavlovićeva odbrana grada 
Tijana Čubrilo: Ja imam nade za ovaj grad 
Jelena Marićević: Mesto Pečata srpske književnosti: Miodrag Pavlović i Milorad Pavić

Za Sveske pišu:

Biljana Obradović: Neminovnosti 
Duško Lopandić: Istorijski koreni evropske integracije 
Sanja Lazarević-Radak: Heterotopni prostor Balkana 
Marija Ligeti Balint: Klavirska muzika Bele Bartoka (II) 
Miraš Martinović: Luk i lira 
Sofija Mojsić: Duhovni smisao umetničkog dela u Adornovoj estetičkoj misli (I) 
Žarka Svirčev: Vinaverov svetozaran Mediteran (II) 
Jelena Marićević: Partija šaha ukrštenim figurama: Andrić – Pavić (II) 
Novak Malešević: Formiranje (ženskog) identiteta: psihoanaliza i ideologija (II) 
Ivana Miljak: Vinaverova radiofoničnost (I) 
Ana Stjelja: Kulturno-istorijski i društveni ambijent Srbije krajem 19. i početkom 20. veka kao refleksija na stvaralaštvo Jelene J. Dimitrijević (II) 
Nataša Radosavljević Kuzmanović: Politički otklon kao stav u delu Miće Popovića 
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji: Niš 
Željko Milanović: Stalno i promenljivo (Životinjsko carstvo Davida Albaharija) 
Jelena Marićević: U Ale Tatarenko četvore oči (Iz čista nemira Ale Tatarenko) 
Svetlana Milašinović: Stvaralački trenutak - metafora rasutog prijateljstva (Tragom rasutih trenutaka Danijele Repman) 
Draško Ređep: Prvi i potonji glas 


VRH