Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 113 (septembar 2014)

Sveske broj 113 (septembar 2014)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika OSVETLJENJA

Žarka Svirčev: Vinaverov svetozaran Mediteran (I)
Jelena Marićević: Partija šaha ukrštenim figurama: Andrić – Pavić (I)
Olivera Žižović: Filigransko stvaralaštvo Dragana Stojanovića: Jedno čitanje romana Urednik od iskustva (II)
Vedran Cvijanović: Platonovo razumevanje pesništva
Ružica Jovanović: Janko Veselinović i Teorija relativiteta
Novak Malešević: Formiranje (ženskog) identiteta: psiholanaliza i ideologija

Za Sveske pišu:

Rea Galanaki: Život Ismail Ferik-Paše (Spina nel cuore di Venezia) (Sa grčkog preveo: Aleksa Petrović)
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji: Knjaževac
Džek Kuper: Van sebe (Sa engleskog prevela Mirjana N. Radovanov-Matarić
Sanja Lazarević-Radak: Balkan kao treći prostor
Ana Stjelja: Četiri priče
Marija Ligeti-Balint: Klavirska muzika Bele Bartoka (I)
Milica Kočović: Ekoova odsutna struktura i strukturalni modeli
Ivana Georgijev: Uloga štampe u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta sefardskih zajednica na jugoslovenskom tlu: Vesnik jevrejske sefardske veroispovedne opštine
Ana Stjelja: Kulturno-istorijski i društveni ambijent Srbije krajem 19. i početkom 20. veka kao refleksija na stvaralaštvo Jelene J. Dimitrijević
Svetlana Milašinović: Opčinjenost savremenim svetom poremećenih vrednosti (Pristaništa Vladana Matijevića)
Jelena Marićević: U Slav(ij)u Erosa! (Erotoslavija: Preobražaji Erosa u slovenskim književnostima Dejana Ajdačića)
Čedomir Ljubičić: Lepota u oku posmatrača (Flamenko utopija Nadije Rebronje)
Čedomir Janičić: Penal


VRH