Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 112 (jun 2014)

Sveske broj 112 (jun 2014)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubruka ŽIVOT KNJIGE: NIN-ova nagrada

Jelena Marićević: Primili me raširenih nogu (Tai Gorana Gocića) 
Svetlana Milašinović: Moć ženskog pisma (Kozje uši Vladislave Vojnović)
Žarka Svirčev: Etida samoproziranja (Vazdušni ljudi Sonje Atanasijević)
Galja Sapožničenko: Ne zaboravi da telo stari, ali duša ostaje večno mlada
(Deset ljubavnih zapovesti Julijana Tamaša)

Za Sveske pišu:

Peter Nadaš: Jagnje (prevela Marija Tot-Ignjatović)
Sanja Lazarević-Radak: Egzistencijalizam za decu: Rođenje i smrt u romanu Luka i vatra života Salmana Rušdija 
Dominik Menar: Anestezija (prevela Lejla Šadinlija)
Jelena Pilipović: Iščekujući Afroditu, čitanje Sapfinog fragmenta 2 u svetlu poezije simposiona (II)
Milena Ilišević: Potraga za identitetom u autobiografiji Moje mesto Sali Morgan (II)
Sanja Ivić: Etika brige: ka postmodernoj etici?
Čedomir Ljubičić: Geometrija groblja
Milan Jovanović: Matija iz Žrnova
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji – Zaječar
Ljiljana Maletin-Vojvodić: Pariz: Kliše i stereotip
Nenad Živanovski: Odnos kritičke analize diskursa prema strukturi i strategiji teksta i govora
Igor Javor: Metamorfoze Tersitove pobune: na putu od klasične ka modernoj paradigmi (II)
Galja Sapožničenko: Drugi dolazak Miodraga Pavlovića u kontekstu Apokalipse (II)
Ivana Jarić: Vizuelni eksperimenti u prozi Đorđa Pisareva
Nataša Radosavljević Kuzmanović: Potencijal konteksta i građenje pozicije Dušana Otaševića sredinom šezdesetih godina dvadesetog veka
Marko Bogunović: Upotrebe ironije: antiratni govor u lirskoj prozi Isidore Sekulić i Miloša Crnjanskog
Dejan Aleksić: Frankofonija – kulturni dodiri i mimoilaženja


VRH