Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 105 (septembar 2012)

Sveske broj 105 (septembar 2012)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika “Ruža vetrova” TEMA BROJA: BALKANSKA DRUGOST I DRUGOST NA BALKANU Uredili Sanja Lazarević Radak i Milan Orlić

Sanja Lazarević Radak:
Čitanje balkanske drugosti
Biljana Sikimić:
Beograd kao drugost
Vesna Cakeljić:
Jedan pogled na frankofonu književnost balkana
Marija Ilić:
Jedinstveni drugi: funkcionalna unifikacija drugih
u diskursu Srba iz Mađarske
Svetlana Ćirković: Drugi medju nama:
Ekonomski migranti u Vojvodini
Milena Ilišević: Balkan kao drugost
i drugi na Balkanu u romanu Na drini Ćuprija

 Rubrika "Janusov vrt"
MAĐARSKE MINIJATURE

Mikloš Vajda: Portret majke u američkom ramu
Peter Nada: Uvod o nebeskoj i zemaljskoj ljubavi: odrazi starih slika
Kristina Tot: Reka glasova

Rubrika “Nova Evropa”
Nina Marković: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SRFJ)
u istoriji Balkana za vreme hladnog rata

Za Sveske pišu:

Boško Tomašević: Zaboraviti žanr
Radoš Kosović: Mora
Zoran M. Mandić: Jesen i begunac
Dušan Gojkov: Spa
Žarka Svirčev: Taktike otpora u distopijama Margaret Atvud (I)
Jasna Stojanović: Događaj u srpkoj hispanistici
Kristina Nikolovska: Događaj u makedonskoj književnoj nauci
Peđa Radosavljević: Preobražavajuća snaga američkog sna
Nina Živančević: Kozinski, izuzetan život
Zlatoje Maritnov: Poezija finog lirizma
Zoran Koprivica: Star-sistem u uslovima
klasične holivudske proudkcije
Boško Štulić i Jelena Višnjić: Ničeova optužba Sokrata
za propast stare tragedije
Zorana Pejković: I što si sad došao da nam smetaš
(pitanje o Bogu u Braći Karamazovima F.M.Dostojevskog)
Marko Stolić: Visoka frekventnost u upotrebi zamenice ja u Disovoj poeziji
Jelena Kovačević: Problem identiteta junaka u dramama Borislava Pekića
Sanja Cekov: Šangajski božuri – umetnice ili kurtizane (I)


VRH