Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Timski pristup gluvoći

Osvrćući se na predrasude o gluvoći želeo bih da skrenem pažnju na činjenicu da su postojale dve škole ili dva principa vezana za jezik kojim bi osobe sa oštećenim sluhom trebale da se služe. I jedan i drugi princip su toliko isključivi da su skoro zabranjivali drugi pristup. Jedna škola je zagovarala i propisivala isključivo jezik gestikulacije a druga isključivo korišćenje govora kao sredstvo komunikacije gluvih osoba. Iako u nekim zemljama, čak i razvijenog sveta, postoji još uvek ovakav pristup sve ukazuje na to da su i te teorije zasnovane na predrasudama. Složićemo se da i nauka, ako je isključiva i tvrdi da ne postoji alternativa - postaje nečija predrasuda.

Sveobuhvatno rešavanje problema, zadovoljenje potreba i specifičnosti neophodnih za normalan život lica sa oštećenim sluhom je započelo u drugoj polovini dvadesetog veka. Danas se sve više shvata da se ovakav problem ne može rešavati jednostranim pristupom i nezavisno od specifičnosti slučaja konkretnog pojedinca. Kao što odredjenu namirnicu, ma koliko ona bila zdrava za organizam, neko voli a neko ne, neko podnosi a kod nekoga izaziva alergijsku reakciju, tako se i u pristupu licima sa posebnim potrebama - npr. osobama sa oštećenjim sluhom - sve više primenjuju multidisciplinarna iskustva. To je dovelo i do toga da su svi oni pojedinci i institucije koji su u svom istraživanju bili nezavisni od glavnih centara, došli do jednostavnog zaključka da je za gluve i nagluve osobe najbolje da koriste onaj jezik koji njima najviše odgovara, bez nametanja samo jednog rešenja. To je nazvano “totalnom komunikacijom”. Po ovoj teoriji, gluvi su slobodni da koriste jedan ili drugi način ili kombinaciju oba.

Ovakav pristup je otvorio mogućnost licima da odaberu način na koji će da komuniciraju sa svojom okolinom. Jer je predrasuda i da svi gluvi žele da koriste govor. Mnogi nisu imala pristup adekvatanoj ranoj rehabilitaciji slušanja i govora a ima i dosta onih koja traže alternativu govornoj komunikaciji zato što ne žele iz raznih razloga da koriste govor.

Dodaj komentar


VRH