Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Tajni život muzike

Šta je muzika? Gde se nalazi pre stvaranja? Kuda odlazi ( i da li nestaje) posle izvođenja?

Kakav je njen mistični život?

Povinuje se pravilima koja mu kreator postavlja. Usmerava njen razvoj. Oblikuje ga. Daje mu boje. Ritmove. Artikulaciju. Uzima je od večnosti i u grafičkoj formi je čuva za večnost. Neko će je reanimirati, bez obzira na dužinu hibernacije u kojoj se zatekla. Njen život će iznova početi punom snagom…

Ima sposobnost da izazove emocije. Reči joj nisu nužno potrebne. Ima svoje individualno ovozemaljsko trajanje, a istovremeno i svoju večnost. Ne može da se pokvari, ne može da istrune.

Šta je to što je izdvaja od ostatka našeg života? Njena moć da stvara rezonancu s našim telom? Ima lekovitu moć. Opušta nas, relaksira. Ili budi na akciju. Usaglašava naše duše. Ujedinjuje suprotnosti. Portal bezvremenog i večnog uzdaha Svemira koji postaje delić vremena naše stvarnosti.

Želela je da komunicira sa našim Kreatorom kroz Bahova dela. Mocartova muzika je balansirala naša tela. Listova spaja u našoj imaginaciji ponore pakla s visinama rajskim. Patnja koja oplemenjuje i teši izvirala je iz muzike Šopena, Rahmanjinova. Treptaje prirode, koji kao da su stvarni, doživljavamo u muzici Debisija i Ravela. Evokacija iskonske snage buja iz muzike Bartoka i Stravinskog. Skrjabinova muzika je dotakla ideju mističnog preobraženja u viša spiritualna bića…Kosmos u trenutku stvaranja, mahnito kovitlanje energije stvaranja, otkrivaju se u zvucima Ligetijevih i Štokhauzenovih dela…

Muzičar stvara zvukove na kojima drugi mogu da uzlete i da se stope u svetom činu uspostavljanja kontakta sa Božanskim, verovao je Štokhauzen.

Retkim upućenicima muzika otkriva svoje bezvremeno lice poput nekog tajnog koda. Cela istorija postanja, geneza mikro i makrokosmosa sadržana je u njenoj magiji…

Dodaj komentar


VRH