Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Snovi o mandali: Četiri sloja psihe

Prvi, spoljašnji sloj mandale predstavlja princip opažanja. Te ravne, lako uočljive ivice, zapravo su spoljašnjost; ono što prepoznajemo kao „stvarni svet“, što nazivamo realnošću i uzimamo zdravo za gotovo. Spoljašnji zid je najjednostavniji oblik našeg zemaljskog postojanja. U njemu nema mesta za kontakt sa stvaralačkom energijom, a još manje za uranjanje u nepregledne prostore unutrašnjih svetova. Ali, već blizu granice tog sveta, osetićemo kako nas peku vrhovi plamenih jezika. Drugi sloj načinjen je od plamena, od pročišćujuće vatre koja vodi ka volji. Volja se graniči sa unutrašnjim krugom, što je izvan prostornih određenja, ali dotiče oprostoreni svet. Ona je simbol identiteta subjekta saznavanja i subjekta htenja; ona je drugi sadržaj duha koji na tibetanskim i hinduističkim prikazima prepoznajemo kao božanstva. Ovde se osmehuje Čenrazi, pa i sam Buda; njen deo postaju učitelji poput Milarepe; na nju čekaju Budini prosjaci. U hinduizmu, tu su neki od desetina miliona bogova, veselih ili mračnih, spremnih da odapnu strele u srce iluzije. Krišna i Rada; Šiva i Kali; Hanuman, Kamadeva i Lakšmi slobodno se kreću po hodnicima ljudske volje. Ona je ključ kojim se otvaraju kapije prepoznavanja, znanja i gospodarenja. Ovde konačne oblike dobijaju sve božanske forme jer su i same ideje, a one numinozni delovi duha.

 

Treći deo mandale je krug kojim vlada beskonačnost. Sve ulazi jedno u drugo, sve postaje jedno, a jedno postaje sve. U mešavini elemenata i utisaka, nestaju sećanja. Pojedinac se bliži svom središtu, ali ako u ovoj tački posustane, moraće da se vrati na sam početak – iluziju.

Najzad, četvrti deo mandale je i sam cilj putovanja. Ovde pojedinac postaje jedno sa Sopstvom. Ispunjen je cilj njegovog postojanja. Ove četiri faze i četiri psihička aspekta različito se prikazuju u mitovima i ritualima širom sveta, od čega zavise i forme koje će dobiti u snovima.

Uočavamo da se u simbolizmu mandale prepliću krug i kvadrat. Krug simbolizuje psihu, a kvadrat materiju. Za alhemičare, reč je o četiri postupka adepta. Kvadratura kruga je simbol alhemijskog dela koje rastavljajući početno haotično jedinstvo u četiri dela, zapravo sastavlja ove delove u više jedinstvo. Njihovo razdvajanje je simboličko izražavanje psihičkog stanja čoveka – duševnog rascepa. Da bi se rodila za nešto uzvišenije, alhemijski shvaćena duša se mora raspasti, a potom stopiti sa središtem psihe.

Mandala je jedan od uobičajenih načina prikazivanja suštine našeg postojanja. Ona ga oslikava kao putovanje, kao traganje za samim sobom i potragu za večnošću. U svesnom i nesvesnom, ona je krug koji se zatvara tamo gde počinje, podsećajući na važnost uspostavljanja ravnoteže između unutrašnjih i spoljašnjih sadržaja; tela i duha; psihe i some. Zavisno od načina na koji je prepoznajemo, u snovima nam ukazuje na prisutnost ili češće odsustvo te ravnoteže. Istovemeno, ona je poziv da se ta ravnoteža održi ili postigne.

Dodaj komentar


VRH