Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Ptice

Snovi o pticama snevača retko ostavljaju ravnodušnim. Ptica označava duh, dušu, transcendenciju. One su božanska manifestacija, i mogu predstavljati duhove vazduha ili duh pokojnika. Uzlazak ptice na nebo i verovanje u njenu sposobnost komunikacije sa božanskim ostaju presudni u određivanju sadržaja ovog simbola. U skladu sa tim, susret sa pticom u snu može označiti prelazak u više stanje svesti, pa je i silazak božanske misli, u ikonografiji, predstavljen sletanjem ptice na granu. U bajkama, one prate junaka na putu ka njegovom samoostvarenju, a jedan od ovih mudrih savetnika je i dobro poznata sova koja čvrsto stoji na ramenu borca protiv zla obraćajući mu se ohrabrujućim porukama. Onaj ko razume ptičiji jezik, dolazi do važnih saznanja, što mu omogućava da dovrši životne zadatke. No, identifikacija čoveka sa pticom može povući i kaznu bogova. Legenda o Ikaru, koji se na krilima previše približio Suncu i pao u more, ukazuje na nepoštovanje granica koje su ljudima postavljene.

 

U alhemijskoj tradiciji, dve ptice koje se bore simbolizuju dualnu prirodu Merkura – merkurijuma mudrosti. Ptice takođe mogu simbolizovati osmišljeni govor i razmišljanje koje prethode pristupanju delu. Onako kako se ptice perjem dižu u vazduh, tako se misao, duša i reč, šire svetom.

Iz psihologije nam je poznato da čovek ima potrebu za projektovanjem vlastitih kvaliteta na objekte izvan sebe i stoga što ptice pripadaju svetu instinktivnog, u snovima mogu ukazati na različite obrasce ljudskog ponašanja. Evo nekih ptica koje često sanjamo:

Kokoška: umesto razvijanja individualnosti podređujemo se društvenim zahtevima. U nama je potencijal za rastom i razvitkom privremeno ugušen; patka: možda smo se mi ili neko nama blizak poneli detinjasto, ili nedoraslo situaciji; soko: ovo je ptica ponosa i kidanja okova represije; guska: ukazuje ne posvećenost i ljubav; pelikan: majčinska ljubav i požrtvovanost; sova: Atenina pratilja je jedan od najpoznatijih simbola mudrosti, no ona je i donosilac poruka sa onog sveta i utisaka iz nevidljivih realnosti; vrana: iako se nekada smatrala nagoveštajem smrti, danas se dovodi u vezu sa mudrošću i velikom životnom promenom.

Dodaj komentar


VRH