Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Predrasude o gluvoći

Neretko se ljudi mere prema boji kože, religiji, fizičkom izgledu, nedostacima a ne po tome kakvi oni zaista jesu. Mnoge studije ukazuju da su kroz istoriju predrasude prema ljudima sa vidljivim nedostacima bile najčešće. Za mnoge je to značilo društvenu izolaciju i osiromašen život, često i promenu u životu svih iz okruženja takve osobe, naročito porodice. Predrasude koje neke male zatvorene sredine imaju ili su imale u prošlosti, toliko su snažne da osobama sa nedostacima onemogućavaju normalan život. Poznati su slučajevi da su deca sa nedostacima sluha ili vida živela od rođenja u npr. štali, daleko od očiju ostalih članova porodice, komšija, prijatelja. U nekim sredinama je čak i danas sramota imati dete koje nije potpuno zdravo.

 

Jedan od osnovnih izvora predrasuda u pogledu oštećenja sluha je i sam termin „gluvoća“. Vrlo često sve osobe koje imaju oštećenje sluha, bez obzira na stepen oštećenja, zovemo “gluvima”. Gluvoća i nagluvost nisu isto. Gluvoća je potpun ili skoro potpun gubitak sluha bez obzira da li se radi o osobi rođenoj sa gluvoćom ili je reč o stečenoj gluvoći. Pod nagluvošću se podrazumeva oslabljen sluh ili nagluvost osobe koja ima ostatke sluha.

Termin „gluvoća“ mnogi vezuju i za pojam „nemosti“ što je takođe pogrešno. Osobe sa oštećenim sluhom samo slabije čuju sebe i druge, zbog čega nisu imali sve one zvučne senzacije koje je dete sa normalnim sluhom imalo, pa im je time otežano učenje govora. Mnogi izbegavaju da govore jer imaju problema da zbog sluha kontrolišu sopstveni glas i zato se radije služe znakovnim jezikom ili gestikulacijom. Međutim, veliki broj ovakvih osoba je, tokom tzv. rehabilitacije slušanja i govora, uz pomoć stručnog tima u specijalizovanim ustanovama uspeo da razvije veoma dobru komunikaciju. Naravno da ne postoji generalno pravilo i da uspeh u razvoju govora kod osoba sa oštećenim sluhom zavisi od mnogih faktora ali bi tu trebalo naglasiti važnost ranog otkrivanja, dijagnostike i tretmana. Što se ranije započne sa tretmanom šanse za uspeh su veće.

Dodaj komentar


VRH