Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Maska

U zapadnim društvima, još u prvim godinama kolonijalizma, maske donete iz dalekih kultura su budile znatiželju, fascinaciju i strah. No, zapisi govore da su se u snovima javljale mnogo ranije. Da bismo shvatili njihovu važnost, dovoljno je prisetiti se venecijanskih maski i značenja koje je karnevalsko nošenje maske moglo imati. One su bitan deo našeg svesnog i nesvesnog sveta.

Maske ukazuju na skrivanje, metamorfozu, nebiće i zaštitu. Dok je božija maska maja ili iluzija, životinjske maske ukazuju na mogućnost uspostavljanja jedinstva sa instinktivnim delom u čoveku. One simbolizuju instinktivnu mudrost lika ali i životinjsku prirodu sa kojom čovek mora da se nagodi. U, verovatno, svim kulturama, maska ostaje izraz postojanja natprirodnih mudrosti. Onaj ko stavi masku, oseća unutrašnju transformaciju i za to vreme preuzima osobine bića za koje se predstavlja. Preuzimanje se događa automatski. Nije potreban čitav kostim, ni scenario prerušavanja da bi nosilac maske na veštački načn preuzeo osobine onoga što maska predstavlja. Najzad, iz ovih razloga, maska je postala samostalni objekt umetnosti. Njena uloga i ovde ostaje da ocrta karaktere u koncentrisanom obliku.

U afričkim društvima se verovalo da maske mogu podariti izuzetnu moć, dok se u australijskim domorodačkim tradicijama onaj ko bi nosio masku poistovećivao sa moćima predstavljene životinje. Iz grčke kulture, poznata nam je smrtonosna moć Gorgonina, ali i maske tragedije i komedije.

Ukoliko smo sanjali masku koja je nalik na jednu od šamanskih i koja prikazuje životinjsku glavu ili elemente ljudskog i životinjskog, trebalo bi da se zapitamo koje su to životinjske osobine koje zadržavamo. Ako je pak reč o posmrtnoj maski, vreme je da okončamo duhovnu igru u koju smo upleteni.

Ne zaboravimo da maska primarno ukazuje na skrivanje, zbog čega snevač treba da razmisli o osobinama koje krije. Maska u ovom slučaju može ukazivati i na Personu – one društveno poželjne osobine koje negujemo, žrtvujući individualnost. Tako shvaćena, ona je izraz lažnog Selfa, ili Persone, instrument putem kojeg neko postaje ono što nije, ili prikriva ono što jeste. U noćnim morama, zastrašujuće maske otkrivaju potisnute strahove. Ukoliko u snu nosimo masku, trebalo bi da se zapitamo od koga ili od čega se krijemo. Simbolizam maske se dovodi u vezu sa jungovskim konceptom Senke – arhetipa u kojem su smeštene mračne, nedozvoljene i potisnute misli. Ako smo sanjali sebe ili drugog kako se krije iza maske, usmerićemo se na njen izgled – na oblik, boju ili njene detalje. Svaki detalj koji prepoznamo govoriće nam o nekoj osobini sanjane osobe i mogućnosti da se iza nje krije nešto važno što smo propustili ili što nismo bili u stanju da vidimo.

Dodaj komentar


VRH