Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Iz postojbine javora: kanadsko-britanska medicinska i humanitarna pomoć Srbiji u Prvom svetskom ratu

Slavica Popović Filipović, renomirani autor u srpskoj medicinskoj istoriografskoj literaturi, napisala je novu monografiju. Jedna od tema kojom se autor posebno bavi su i strane sanitetske misije, a sada su u pitanju kanadske medicinske misije u Srbiji u vreme Prvog svetskog rata. Upravo ova tema u dosadašnjoj literaturi nije bila dovoljno istražena i naznačena. U monografiji su izneti mnogi novi detalji na osnovu autorovog ličnog istraživanja na izvoru informacija: u brojnim bibliotekama, arhivama i bolnicama po celom svetu, od Srbije, preko Australije do Kanade, kao i u kontaktima sa potomcima i prijateljima učesnika. Knjiga uključuje veliki broj autentičnih fotografija, od kojih se mnoge objavljuju prvi put.

Posle isticanja značaja istraživanja, na jasan i dokumentovan način, detaljno su izneti podaci o nastanku i radu ovih misija, od ideje do nastanka i dolaska u Srbiju; o radu i odlasku iz Srbije, a i o kasnijim aktivnostima. Autor uspešno, istraživački, originalno i detaljno prikazuje formiranje i organizaciju misija, rad i organizaciju bolnica, sa mnogo detalja o svim učesnicima misija, a ne samo o vođama ili lekarima. Sve to je izneto na interesantan, emotivan i prisan način, što govori o dobrom autorskom pristupu.

Monografija na 235 strana, bogato ilustrovana sa preko 50 fotografija, praćena sa preko 200 referenci, počinje predgovorom autora na srpskom jeziku “Kanadska medicinska pomoć i dobročinstvo u Srbiji u vreme Prvog svetskog rata” i engleskom jeziku “The Canadian Medical and Philanthropic Help in Serbia during the Great War”. Uvod je praćen kratkim prilogom o Srpskom lekarskom društvu, koje čuva sećanje na kanadsku medicinsku pomoć u Prvom svetskom ratu (The Serbian Medical Society Maintains the Memory of the Canadian Medical Help during the First World War).

Monografija se objavljuje 100 godina od početka Prvog svetskog rata i velikih stradanja širom Evrope, ali ona daleko prevazilazi značaj jedne prigodne monografije. Autor originalno, istraživački, dokumentovano, analitički, sistematično i toplo predstavlja ulogu i rad sanitetskih misija, a posebno kanadskih. U srpskoj medicinskoj publicistici vrlo je malo radova koji se bave istorijom medicine, a pravi rariteti su ovako značajni radovi kao što je ova monografija.

Akademik prof. dr Radoje Čolović i Puk. prim. dr sc. med. Mile Ignjatović

Dodaj komentar


VRH