Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Dete

Evo još jedne mogućnosti da smo imali Veliki san. Dete je u fizickom i duhovnom smislu deo svih nas. Kada se igramo i radujemo, kada nas iznenadi vlastita sposobnost fascinacije svakidašnjim i jednostavnim, dopustili smo da u nama oživi dete.

Za razliku od arhetipa roditelja, dete je retko ambivalentno. Mitovi i bajke nam govore o božanskom i herojskom detetu koje na poseban način dolazi na svet i odmah biva izloženo opasnostima. No, ono poseduje naročite sposobnosti kojima prevailazi prepreke koje uglavnom postavljaju ljudi. S jedne strane, ono je pravo dete, a sa druge poseduje božanske osobine kakva je mudrost. U oba smisla, dete simbolizuje potencijal koji svi nosimo u sebi.

 

Deca u snovima ukazuju na mogucnosti koje donosi buducnost. Oni su embrioni u Velikoj Majci i zato ih u legendama često donose ribožderi ili ih rađa majka zemlja pod žbunom ili u pećini. Za alhemicare, dete je simbol filozofskog kamena. U alhemijskoj amblematici, dete nosi krunu i kraljevski plašt da bi označilo filozofski kamen. U dubinskoj analizi, ono personifikuje životnu sposobnost s one strane ograničene svesti i ukazuje na potencijal ličnog ostvarenja. Za analitičare dete je simbol Sopstva i zato je faktor delovanja u samoostvarenju odraslog čoveka. Mitološka predstava o detetu nije nekakva kopija empirijskog deteta, nego jasan simbol. Ovde je, gotovo po pravilu reč o božanskom, čudesnom, neljudskom detetu, rođenom u neobičnim okolnostima. Onako kako mitovi nagovestavaju neobičnu sudbinu onih čije je detinjstvo bilo nesvakidašnje, snovi nagoveštavaju neobičan put ka njihovom samoostvarenju. Među mitološkom decom i decom kako ih predstavljaju bajke, sreću se Buda, Hrist, Palčić, Biberče i mnoga druga. Jedno neobično dete koje u snovima putuje kroz univerzum i sreće fantasticne figure je dečak Mali Nemo. Strip Little Nemo na istančan način prikazuje psihološku dubinu deteta.

Ukoliko smo sanjali dete, ili u obliku deteta spasili svet, sanjali rodjenje nekog božanstva ili legendarnog karaktera, skoro je sigurno da smo imali Veliki san. On nam govori da stupamo u novu životnu fazu, prolazimo kroz transformaciju i ponovo stičemo jednostavnost. Možda nam je ukazao na naše neprepoznate potencijale. No, ukoliko je reč o snu u kojem se javlja empirijsko – nama poznato dete, razmislićemo o konkretnom iskustvu sa njim.

Dodaj komentar


VRH