Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Anđeli

Verovalo se da je pojava anđela u snu izuzetno značajna u trenucima životnih prekretnica. San se smatrao proročanskim i govorio o zbivanjima u duši, otkrivajući suštinsku promenu ličnosti snevača. Ukoliko je bio prijatan, verovalo se da donosi blagostanje, a ukoliko je uznemirio snevača, doneo bi gubitke svake vrste. Za dobrog čoveka bio je nagoveštaj dobrih stvari, a za lošeg, Božje upozorenje. Analiza i objašnjenje ovakvih, retkih snova nije se značajno promenila do danas. Obogaćena saznanjima iz psihologije, naročito iz dubinsko–analitičke psihološke prakse, smatra se nesvesnim ispoljavanjem značajnih koraka na snevačevom putu ka individuaciji. Stoga se snovi o anđelima smatraju arhetipskim.

Praksa, takođe govori da su ovakvi snovi češći kod religioznih nego kod nereligioznih osoba. Kod druge grupe, ovakav san može izazvati snažna religiozna osećanja i u tom smislu biti životna prekretnica.

U dubinskoj analizi postoji podela na „velike“ – arhetipske snove koji daju odgovore na duhovna pitanja ili nagoveštavaju duhovni preobražaj pojedinca, i na „male“ snove - one o svakodnevici koji prenose freagmente uobičajenih, dnevnih i rutinskih događaja. U skladu sa ovom podelom, snovi o anđelima se smatraju „velikim“. U ukupnosti naših snova, „veliki“ snovi su najređi i javljaju se samo u posebnim, za pojedinca, značajnim okolnostima.

Uvođenje pojma „više svesnosti“, doprinelo je razumevanju snova o anđelima na složenijem nivou. Što više tragaju za duhovnošću, ljudi postaju sve svesniji anđeoskih formi. Kada se ova slika javi u snovima, već smo izloženi duhovnom preobražaju. Pojedinac je uspostavio kontakt sa svojim duhovnim izvorom.

Anđeli su posrednici između neba i ovog sveta; boga i čoveka. Oni simbolizuju moći nevidljivog sveta. Simboli ovih bića su plameni mačevi, trube, skiptri, krinovi, kadionice i muzički instrumenti. Podeljeni su na devet horova: serafime, heruvime, prestolja, gospodstva, sile, vlasti, poglavarstva, arhanđele i anđele. Pominju se u Starom zavetu kao personifikacije Božije volje, a docnije kao pripadnici nebeske vojske i vladarske svite kojima odgovara gore pomenuta hijerarhija. Iako bi se angeologija pre mogla dovesti u vezu sa teologijom nego simbolima, treba podsetiti da se u tekstovima i kosmološkim prikazima. anđeli javljaju u nešto drugačijim oblicima. U ovoj ili onoj formi, anđeli se pojavljuju u velikim religijama kao poludivlja bića koja deluju kao vodiči duše, pomažući joj da raste i razvija se. Staroorijentalne skulpture koje prikazuju ljudske likove sa krilima kao otelovljenja genija, uticale su na hriščćansku sliku anđela. Njihova krila izražavaju nebesko svojstvo.

Dodaj komentar


VRH