Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

KRIZA IDENTITETA ROMANESKNOG JUNAKA SRPSKE MODERNE

Svega: 
Cena 1.100,00 DIN 
PDV (10%) 110,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.570,00 DIN 
-+
Svetlana Milašinović

Studija  Kriza identiteta romanesknog junaka srpske moderne u središte  pažnje postavlja književnog junaka kao borca za vlastiti životni prostor. Posebno se istraživački naglašava njegov odnos prema patrijarhalnoj tradiciji iz koje je potekao i modernog sveta koji ga privlači i odbija. Ovakvim pristupom se rasvetljavaju suptilne veze literature sa širim društvenim i istorijskim kontekstom. Za razliku od starog istorizma koji književno delo shvata kao puko svedočanstvo ili  odraz  realnosti, novi istorizam disciplinu kojoj pripada ova knjiga definiše kao poetiku kulture. 

Ćirilica, broširan povez, 252 strane


VRH