Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske 2003

Književnost, umetnost, kultura, nauka

Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata: 
za fizička lica: 1600,00 
cena sa PDV: 1728,00 
za pravna lica: 3200,00 
cena sa PDV: 3456,00 
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi) 

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)

Sveske broj 67 (mart 2003)

Sveske broj 67 (mart 2003)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: " Mediji i kultura dijaloga " 
Ratko Božović: "Dijalog - geometrija govora" 
Dobrivoje Stanojević: "Mediji i načela dijaloga" 
Milorad Belančić: "Medij i dijalog" 
Ana Andjelić: "Javna sfera i javni interes" 
Veselin Kljajić: "Televizija kao kauzalni odnos" 
Divna Vuksanović: "Polilogos kulture" 
Jelena Mickić: "Medijska slika drugog" 
Zoran Kindjić: "Dijalog i ego"

Rubrika " Nova Evropa " 
Erhard Busek: " Nasledje i budućnost Evrope " 
Dimitrije Vujadinović: " Kreativna Evropa " 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Tomas Transtremer 
Brajan Aldiz 
Bernhard Vider 
Daglas Oliver 
Dželing Jang 

U martovskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Edgara Morena ( " Ka ponoru? " ), Žan-Pjer Faja ( " Filozofija je živa poezija " ), Enrika Banjata ( " Loša i dobra književnost - odgovornost autora i funkcija publike " ), Ale Tatarenko ( " Sladak ukus volje: Novi Jerusalim kao knjiga o pobuni " ), Namite Subioto ( " Savremena slovenačka poezija i proza " ), Milene Stojanović ( " Dragocena istraživanja (inter)literarnosti " , o knjizi Genetički vidovi (inter)literarnosti Gvozdena Erora), Marinka Arsića Ivkova ( " Pretpostavke krivične estetike " ), Aleksandre Djuričić ( " Četiri godine kamerne opere Madlenianum " ), Ivane Djokić ( " Evropa Larsa fon Trira ").

Sveske broj 68 (jun 2003)

Sveske broj 68 (jun 2003)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Dekonstrukc-i-ja..." 
Ivana Đokić: "Dekonstrukc-i-ja... ja ili aj (I) " 
Mark Fromon-Moris: "Dekonstruiši, reče on (Čitajući Deridu)" 
Dejvid Vils: "Fusnote o džezu: predgovor o granicama diskursa" 
Mihal Pavel Markovski: "Dekonstrukcija i religija" 
Milorad Belančić: "Dekonstrukcija i razlika" 
Vladimir Đokić Tomas: "Kraj filozofije" 
Adriana Zaharijević : "Kriptonim: karneval
(pokušaj određenja dekonsrukcije)"

Rubrika "Nova Evropa" 
Lajoš Grendel: "Moć simbola u srednjoj Evropi" 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Česlav Miloš 
Nadin Gordimer 
Aleksandar Žarden 
Sara Paretski 
Elena Kadare 

U junskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Miloslava Šutića ("Andrićeva estetika prirpdno lepog "), Đerđ Špira ("Borovski"), Gordana Maričića ("Brevier de Oreste "), Dobrivoja Stanojevića ("Talenti su potrebniji svetu nego nebo (I): Ko ne veruje, neka ne smeta"), Pitera Blejka ("Mit o idealnom gradu"), Česlava Miloša ("Kontradiktornost je poluga transcendencije"), Gordana Dragovića ("Umetnost je emocionalni inženjering"), Veselina Markovića ("Iskorak iz nužnosti i nostalgija za beskonačnim"), Pavla Ugrinova ("Vojvodina starinarnica"), Milene Stojanović ("Analitika Pekićeve groteske"), Vesne Perić ("Stvarnost izvan fikcije"), Branislave Vasić ("Dragutin Ilić, disident ili prorok"), Radoslava Erakovića ("Hronotop zlatnog grada : istorijska inverzija u romanu Sekund večnost Dragutina Ilića").

Sveske broj 69 (septembar 2003)

Sveske broj 69 (septembar 2003)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Književnost na jezicima manjina u Podunavlju" 
Miodrag Maticki: Književnost na jezicima manjina u Podunavlju 
Vesna Cidilko: Aleksandar Tišma i Rajko Đurić:
o literarnom i etničkom identitetu u manjinskoj i većinskoj književnosti 
Laslo Vegel : Koreni u tuđinstvu (rubne oblasti - manjine - književnost)

Slobodanka Peković: Naše i tuđe, mi i oni 
Petar Milošević: Razdoblje srpske i hrvatske
književnosti u Mađarskoj 
Gabrijela Šubert: Sećanja na multikulturalni život u Slavoniji. Roda Roda i Vilma Vukelić 
Marija Cindori: Žudnja za poštovanjem 
Vesna Matović : Panonija koje više nema... 
Tomislav Žigmanov: Suvremena književnost Hrvata u Vojvodini 
Slavomir Gvozdenović: Srpska poezija u Rumuniji 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Rut Praver Džabvala 
Džems Mik 
Mihal Faber 
Tomaš Horvat 
Emil Tonev 

U septembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Imre Kertesa ("Holokaust kao kultura"), Dubravke Popović-Srdanović ("Sa dubokim poštovanjem prema svetu: poezija Deniz Levertov"), Marka Juvana ("Pitanje o literarnosti"), Milene Stojanović ("Citatnost i intertekstualnost kao umetnički fenomeni"), Džonatana Kerija ("Spektakl, mržnja, kontra-memorija"), Svetlane Šeatović Dimitrijević ("Lalić i pesnički preci"), Dragice Ivanović ("Od cveta do andjela"), Aleksandre Đuričić ("Mesto i vreme radnje u operskom libretu"), Dejana Ognjanovića ("Ves Krejven i postmoderni horor (I)"), Željka Milanovića ("Drugi u romanu Hadži Diša Dragutina Ilića"), Miroslave Dukić ("Pojava i značenje kruga u Autobiografiji odlazećeg "), Aleksandra Tišme ("Knjiga o Blamu - odlomak"), Milene Dragićević Šešić ("Balkan je veliki kulturni izazov"), Mateje Matevskog (" Zlatni ključ za dom poezije"), Bojane Matorkić-Ivanović ("Glas je najsavršeniji instrument").

Sveske broj 70 (decembar 2003)

Sveske broj 70 (decembar 2003)
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (20%) 60 DIN 
Svega 1.240 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Nova Evropa: Pojam Evrope" 
R. V. Siton-Vatson: Šta hoće Nova Evropa 
Vatsonova Nova Evropa 
Jovan Cvijić: Značaj civilizacije za
međunarodna pitanja 
Antun M. Petrinčić: O Društvu naroda (Uzroci dosadanje pasivnosti) 
Hose Ortega i Gaset: Evropa i ideja nacije 

Dušan Kovač: Buduća Evrpa: identiteti, vrednosti, perspektive 
Đerđ Konrad: Velika Evropa ili mala Evropa? 
Matuš Petrik: Zahvaljujući ili uprkos članstvu u EU? 
Marek Valdenberg: Razbijanje Jugoslavije (Od odvajanja Slovenije do rata na Kosovu) 
Cornelius Nolen: Studije slučajeva iz civilnih sudova: lekcije iz ad hoc prava

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Dž. M. Kuci 
Manuel Puig 
Simona Vinči 
Toni Erli 
Franc Huterer 

U decembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Lene Petrović ("Rečitost ćutanja: nasilje i jezik u delima Dž. M. Kucija"), Dajane Đedović ("Besmrtnost kao fatalna strategija"), Dragana Tasića ("Danilo Kiš: pobuna protiv vremena"), Branislave Vasić ("Postmoderna misao i filozofija Novog doba"), Marsela Jankovića ("Prinudni čin i sloboda volje"), Dejana Ognjanovića ("Ves Krejven i postmoderni horor (II)"), Jovanke Drugovac ("Duh pesnika - Crnjanski i Šopov"), Sava B. Jovića ("Mihailo I. Pupin"), Sofije Babović (" Tragedija Karađorđe Sime Milutinovića Sarajlije"), Milana Jakšića ("Kratka priča o Pančevu - 850 godien grada Pančeva"), Ivana Ivanjija ("Nostalgija zamračuje pogled"), Aleša Debeljaka ("Arhetip moga grada"), Radoslava Lazića ( " O istoriji i estetici režije " ), Jovana Stankovića i Vladimira Vukajlovića (" Prvih deset godina AUPE ").

Subscribe to RSS - Sveske 2003

VRH