Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

ЧЕРНОЗЕМ и друге приче

Svega: 
Cena 700,00 DIN 
PDV (10%) 70,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.130,00 DIN 
-+
ДУШАН РАДАКОВИЋ
 
Већ првим романом Кућа од земље, Душан Радаковић ступа на књижевну сцену као формирани приповедач. Пуну приповедачку зрелост потврђује књигом Чернозем и друге приче. Пролошка по месту у структури књиге а централна по значају, прича Чернозем има антологијску вредност. Као у Пекићевом Времену чуда, налик Пиранделовом роману Покојни Матија Паскал, Радаковићев приповедач у Чернозему на аутентичан начин изнова исписује сагу о лажној смрти и двојништву. И у другим причама ове књиге, неретко се затамњују јасне разлике између лика и његовог миметичког одраза, чиме се не проблематизује само идентитет јунака већ и зналачки одржава читалачка пажња. Као и остале у овој књизи, вешто исприповедана и композиционо заокружена, прича Ја нисам Ана Франк предочава поистовећивање главне јунакиње са асоцијативним предлошком преузетим из Дневника, управо епифанијском негацијом идентитета саме Ане Франк. У причи Безгрешно зачеће, брижљиво грађена психологија главне јунакиње трагом исте идеје двојништва, миметизује рођење новозаветног Бога и питање Његовог другог доласка на земљу.
Лајтмотивска идеја двојства/двојништва остварена је у свим причама књиге. Уједначене по уверљивости и вредности, својом приповедном непосредношћу и једноставношћу, Радаковићеве приче лако налазе пут до читаоца.
(из реценцзије Данице М. Савић)
 
Ћирилица, тврд повез, 120 страна.
Цена без ПДВ-а: 700,00 дин; са ПДВ-ом 770,,00 дин

VRH