Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

УКРШТАЈИ И ПАРАДИГМЕ

Svega: 
Cena 3.000,00 DIN 
PDV (10%) 300,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 3.660,00 DIN 
-+
ЗОРАН АВРАМОВИЋ

Књижевно дело се чита на различите начи­не. Оно што разликује политички приступ од других спољашњих аспеката књижевности свакако је рефлексијa књижевности у три правца са становишта моћи и власти: аутор, дело, читаоци. Разматрање укрштаја полити­ке и књижевности нужно је културно и поли­тичко-историјски уоквирено. Током културне историје српског друштва мењао се однос књижевника, књижевних дела, читалачке публике. Ту чињеницу није потребно посебно докази­вати. Њихово место у антидемократском и демократском држав­ном поретку и даље се научно и књижевно-критички истражује. Значење појма укрштаји политике и књижевности суштински се разликује у ова два државна система.

Ћирилица, тврд повез, 366 страна.


VRH