Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

УКРАЈИНСКИ ГОРДИЈЕВ ЧВОР

Svega: 
Cena 1.300,00 DIN 
PDV (10%) 130,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.790,00 DIN 
-+
ДРАГАН ПЕТРОВИЋ

Књига Драгана Петровића Украјински гордијев чвор је резултат истраживања о савременој Украјини којим се аутор бави више од  две деценије. У претходном периоду, поред низа научних и стручних чланака о пост-совјетској Украјини као независној држави објавио је, самостално или коауторски, и четири књиге – научне монографије о истој теми. Специфичност књиге Украјински гордијев чвор је њен синтетички карактер. У овој студији није акценат на анализама појединих кључних догађаја и периода постојања независне Украјине, већ на синтетичком разматрању функционисања читавог украјинског друштва, његовог политичког устројства и функционисања система државе, економије и међународних односа.


VRH