Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

СТО САВРЕМЕНИХ ПОЉСКИХ ПЕСНИКА КЊИГА ДРУГА (АНТОЛОГИЈА)

Svega: 
Cena 2.000,00 DIN 
PDV (10%) 200,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 2.560,00 DIN 
-+
ГЖЕГОЖ ЛАТУШИНСКИ (Grzegorz Łatuszyński)


Изузетан издавачки подухват у културној сарадњи Пољске и Србије, објављивање Аатологије Сто савремених пољских песника, формално је започет 2018. године. Том чину претходио је вишегодишњи труд  антологичара  и преводиоца,, господина Гжегожа Латушинског и "Малог Нема"..Почетна намера била је да српској читалачкој јавности Антологија представи најрепрезентативније пољске песнике ХХ века, оне који не само у славистичком, него у европском и светском контексту уживају углед.
Труд је 2019. године коначно уродио плодом објављивања прве књиге Антологије. До овог циља се доспело кроз бурне фазе у којима је његово постизање довођено у питање, чешће него што је наговештавано његово поуздано остварење. Број и структура песама изабраних песника, у току реализације овог захтевног и сложеног пројекта, условили су да уместо у једној, савремено пољско песништво буде представљено у две књиге.

Иако је преводилачки део посла већ био заавршен, околност да је господин Латушински на жалост преминуо, није само изнова угрозила објављивање друге књиге Антологије, већ је значила и губитак ствараоца који је дао најважнији допринос књижевној и културној сарадњи Пољске и Србије. Неспорна је чињеница, наиме, да је господин Латушински превео значајан број српских песника и прозаиста на пољски, као и књиге пољских песника на српски језик. На тај начин је дао неизмерни допринос у њиховом приближавању и зближавању, бољем разумевању и зрелијој сарадњи.  За тај посвећенички рад од посебног значаја за обе књижевности и културе, пољску и српску, за живота је награђен „Повељом Мораве“ (2016) и „Златном медаљом за заслуге“ Председника Републике Србије (2019).
Поштујући залагање господина Гжегожа Латушинског, као и чињеницу да је објављивање прве књиге  Антологије наишло на добар пријем стручне јавности и читалачке публике, у сарадњи са господином Кшиштофом Латушинским, наследником ауторских права, издавачки тим „Малог Нема“ је, уложио додатни напор како би, у промењеним и отежаним издавачким и историјским околностима, пројекат ваљано привео крају. Такав доследан став и ангажман резултирао је објављивањем друге књиге Антологије.
Антологија, ћирилица, тврд повез
 

VRH