Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

НАДА, ПУТОКАЗ

Svega: 
Cena 1.600,00 DIN 
PDV (10%) 160,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 2.120,00 DIN 
-+
ПРЕДРАГ БЈЕЛОШЕВИЋ
Пјесник Предраг Бјелошевић је дебитантском збирком Горка слад (1977) дао  до  знања да говори својим, другачијим гласом, с претензијом да иновира језички израз и облик пјесме, уз ризик да не буде схваћен и прихваћен.(Уосталом, „од аплауза се моја пјесма расплаче“, рећи ће касније у једној пјесми збирке Из међупростора, 1989).Бјелошевић и даље пјева против струје, као што је чинио и када је то било политички непожељно. О томе свједоче неке од његових упечатљивијих пјесама („Патриотска пјесма“, „Варвари“, „29.12.92.“, „Господу, себи, води“) из збирке Говор, Тишина које су свједочанства сувереног духа у „мочвари једноличности“. У тим мочварама и ратним кланицама растурене Југославије током деведесетих година минулог вијека, такви духови били су у поезији „разбраћених“ Јужних Словена у приличној мањини. Бјелошевић ни раније, а нарочито тада, није могао да пије сервирани „чај / од сплачина лиризма“, знајући д а се истинска поезија справља од другачијих састојака.

(Стеван Тонтић)

Предраг Бјелошевић је песник однеговане, дубинске и критичке лирске рефлексије.  Промишљање  релације  између  говора   и  тишине  јесте   жариште из кога крећу и многа друга сучељења смисаоних односа, њихови звучни сплетови и напеви.Ипак, тај сложени и самодовољни песнички исказ као да прекидају и на тренутак надјачавају слике ратних страдања, пресије, трауматски догађаји из непосредног окружења. Отуд се као крајњи и неопозив захтев истиче поновно снажење форме и успостављање изгубљене ведрине певања. И најсумњичавији конзументи песничких творевина наћи ће у овим песмама мноштво плодних подстрека, критичких опсервација, формално-језичких иновативних захвата, аутобиографских детаља, исповедних и ироничних секвенци, заумних продора и непосредних реакција на свакодневицу. Јер, неоспорно, реч је о комплексном, зрелом и доследном песничком делу, препознатљивом у обиљу српске поезије.

(НовицаТадић)

Пут који је прешао Предраг Бјелошевић јесте пут унутрашњег поетског прочишћења. Још раније исказаваши жељу да буде првосвештеник поезије кога не занимају никакви површни успјеси или ефекти, он је освојио свој простор  „из међупростора у простор који  (је) сам развио / у међувремену / слиједећи застрашујући зов строфа.

(Ранко Рисојевић)

Ћирилица, тврд повез, 234 стране.


VRH