Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 99 (mart 2011)

Sveske broj 99 (mart 2011)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika: "Lepe umetnosti"
Marija Ligeti Balint: Klavirska muzika Arnolda Šenberga
Predrag Rodić: Teorija i umetnost u doba novih medija (II)
Mladen Kalpić: Fenomen serijala "Zvezdani ratovi" (estetska i medijska analiza) (II)
Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija (III)

Za Sveske pišu:

Aleksandar Bjelogrlić: Februar
Neda Kovačević: Beograd iz dimenzije X
Mario Stoimenovski: Napušteno nebo
Leonard Koen: Pesme
(sa engleskog prevela: Milena Borić)
Ronald Đoza: Američke priče
(sa albanskog prevela: Merima Krijezi)
Julija Militaru: Velika Lulijada
(sa rumunskog prevela: Mirela Glušac)
Jadranka Štefković: Poetske i geopolitičke slike u putopisu "Ljubav u Toskani" Miloša Crnjanskog
Vladan Simić: Tragizam čitanja u delu Danila Kiša
Davor Šišović: Žil Vern u pazinskoj jami
Sanja Lazarević-Radak: Balkanizacija Balkana i balkanizacija Evrope (I)
Dragana Litričin-Dunić: Bogdan Popović u pamfletsko-polemičkom viđenju savremenika
Dragana Bedov: Preživela ratna sećanja ili Slučaj Miloša Đorđića (I)
Ljubomir Koračević: Aleatorno u romanu "Gorski car" Svetolika Rankovića (II)
Miroslav Svirčević: Gradsko uređenje Pančeva kao vojno-graničarske komune (II)
Ivana Miljak: Avangardni pisci kao kritičari
Nikola Malović: Herceg-Novi: grad sa 100.001 stepenicom 

Kritika:

Dragoslav Mihailović: Preživljavanje
(piše: Li Novak)
Zoran M. Mandić: Bog u prodavnici ogledala
(piše: Dušan Stojković)
Mića Vujičić: Oštar start
(piše: Zlatoje Martinov)


VRH