Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 95 (mart 2010)

Sveske broj 95 (mart 2010)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Alis Manro: Nešto sam htela reći
(sa engleskog prevela: Jelena Bođanac)
Ratomir Rale Damjanović: Filatelist (Pripovest iz izbegličkog života)
Aleksej Slapovski: Sindrom feniksa
(sa ruskog preveo: Novica Janjušević)

Gvozden Eror: „Kanon“, komparatistički?
Karl Krolo: Pesme
(sa nemačkog prevela: Nataša Milanov)
Arhiepiskop Sava: Kako je parlament postao javna kuća
Kerol En Dafi: Gospođa
(sa engleskog prevela: Milena Borić) Neda Kovačević: Majstor i Margita
Monika Stefanović: Onima koje su progutali vulkani
Jovan Aranđelović: Filozofska zamisao vidovdanske etike
Rosa Navaro Duran: Mit o Don Huanu
(sa španskog prevele: Ivana i Marina Đokić)
Radoman Kordić: Bivstvovanje u šoku
Aleksandar Novaković: Slika Evropljana o Slovenima do kraja 18. veka
Valerija Parela: Jug u srcu i peru (razgovarao: Nikola Popović)
Maja Sekulović: Poetika romana „Povratak Filipa Latinovića“ (I)
Jasna Simitović: Narativni postupci u „Vremenu čuda“
Igor Javor: Ali kakve su te druge niti?
Nataša Radenković: Tipovi pripovedača u romanu Buka i bes (II)
Bisera Suljić-Boškailo: Ostavština Tomasa Mana (II)
Mirjana N. Matarić: Srpski književni glasnik
Marko M. Radulović: Stvaralačka (samo)svest i tradicija u Nastasijevićevim pripovetkama „Iz tamnog vilajeta“ (II)
Miroslav Svirčević: Promene ulica u Pančevu 1891-2009
Dejan Grba: Ko? (Identitet u filmu)
Jasna Ristovski: Poststrukturalizam i muzika


VRH