Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 81 (jul 2006)

Sveske broj 81 (jul 2006)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Ruža vetrova: Ninova nagrada 
Žarko Đurović : Traganje za rečima 
Milena Stojanović : U lavirintu paralelnih svetova 
Svetlana Milašinović : Zemlja ni na istoku ni na zapadu 
Isidora Gordić : Krhotine stvarnosti i antistvarnosti 
Katarina Bugarčić : Ko plače? 
Zlatoje Martinov : Junaci modernih katakombi 
Katarina Martinović : Utočište kao savremena metafora potrage

Rubrika "Nasledje" 
Ana Ahmatova: Amedeo Modiljani (Listovi iz dnevnika) 
Ljiljana D. Ćuk: Psihologizacija karaktera u pripovetkama Laze Lazarevića i Svetolika Rankovića 
Stojanka Nikolaš: Gradska biblioteka Vršac 
Danica Mandić: Muzički život u Velikom Bečkereku - Zrenjaninu 

Rubrika " Janusov vrt" 
Alen Ginzberg 
Igor Smirnov-Ohtin 
Ženevjev Klanski 
Mario Lukarda 

U julskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove 

Aleksandra Bjelogrlića (" Majka Aleksa Lajfonsa " ) , Milenka Pajića ("Tri p riče o detinjstvu Kraljevića Marka" ), Gordana Maričića (" Kožnjak") , Danice Dobrovsky (" Posle Aušvica nijedne pesme!" ), Snežane Perković (" Pisma " ), Johanesa Sloka (" Estetski čovek "), Alasdera MekIntajera (" Kultura koaj nam je prethodila i prosvetiteljski projekat opravdanja moralnosti ") , Ričarda Palmera (" Uvod u Huserlove primedbe na marginama dela Kant i problem metafizike ") , Ane Mladenović ("Groteska u Gogoljevim Petrovgradskim pripovetkama 2"), Mladena Kozomare ("Započeti govoriti - improvizacije 2"), Bojane Gonev ("Odnos Kamijevog Stranca prema Mitu o Sizifu 2"), Bojane Popović ("Romi kao drugi u Ciganskoj pesmi Boška Petrovića"), Zorana Koprivice ("Hamlet kao suvenir 2 "), Hadži Dragana Todorovića ("Elegični mađioničar s početka sveta"), Ane Vilenice ("Kada stavovi postanu forma"), Ljubomira Ćorilića (" Figurativac Dragan Bartula ") , intervjue sa Adamom Hazletom ("Uvek sam svestan svog čitaoca"), kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.


VRH