Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 80 (april 2006)

Sveske broj 80 (april 2006)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Časlav D. Koprivica 
Časlav D. Koprivica : Platon kao obnovitelj
starine 
Jelena Pavlović Berger / Časlav D. Koprivica :
Platon na Nojevoj barci 
Časlav D. Koprivica : Problem smisla

Rubrika "Nasledje" 
Pero Zubac: Savremeno i svevremeno u poeziji Duška Trifunovića 
Dragan Tasić: S onu stranu pesimizma i optimizma 
Libor Budinski: Ubistva slavnih 
Maja Kokić: Žrtvena kriza u Koštani Borisava Stankovića
Rubrika " Janusov vrt" 
PElfride Jelinek 
Madlen Tjen 
Robert Krouč 
Tamar Jelin 

U aprilskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove 

Pere Zupca (" Noćas sam sanjao Trakla " ) , Miroslava Josića Višnjića (" Priče iz trapa" ), Ranka Pavlovića (" Zapis ") , Knuta Ulava Omosa (" Tri teze o norveškom izdavaštvu" ), Mladena Kozomare (" Započeti govoriti - improvizacije 1 " ), Tanje Cvetković (" Kanadska književnost, postmodernizam i Zapadni triptih Roberta Krouča 2 "), Milanka Govedarice (" Aristotelovo objašnjenje akrasije ") , Aleksandre Đuričić (" Čokolada ili novi ženski bestseler ") , Ane Mladenović ("Groteska u Gogoljevim Petrovgradskim pripovetkama 1"), Bojane Gonev ("Odnos Kamijevog Stranca prema Mitu o Sizifu 1 "), Zorana Koprivice ("Hamlet kao suvenir 1"), Aleksandra Belića ("Nakon svega što izrekoh"), Henrika Jurkovskog ("Metamorfoze pozorišta lutaka u XX veku 2"), Momčila Paraušića (" Veliki Petak "), Smilje Stefanović Pregel (" Savana, Džordžija "), intervjue sa Nonom Dragovićem ("Očaravajuća moć opere") i Vladimirom Devideom ("Haiku je ključ za proturječnosti globalizacije") , kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.


VRH