Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 74 (decembar 2004)

Sveske broj 74 (decembar 2004)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Temat: "Česlav Miloš" 
Anžej Franašek: Večni plamen yaustavljenog
vremena 
Česlav Miloš: Znam sve laži Dostojevskog (Poslednji intervju) 
Julja Hartvig: Meditacija 
Stanislav Lem: Jezivo 

Rubrika "Nova Evropa" 
Žan-Pjer Rafaren: Uravnoteženost sveta, Evropa i odbrana 

Rubrika " Vavilonska biblioteka " 
Elfride Jelinek 
Ljudmila Ulicka 
Karlo Lukareli 
Lui Jičang 

U septembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Žaka Deride ("U ratu sa samim sobom"), Elfride Jelinek (" Jedan običan dan "), Ane Šomlo ("Hebrejski - jezik kojim se piše vekovima"), Klausa Vagenbaha ("Kafkin Prag") , Nebojše Grubora (" Istina kao umetnost ") , Ranka Pavlovića ("Istorija lista koji pada"), Željka Milanovića ("Teorija - demon za istoriju književnosti"), Vedada Spahića ("Intertekstualnost i njeno pripitomljavanje"), Nikole Viskovića ("Erotika, pornografija, erotoposi II"), Vaclava Štjepaneka ("Srbi u slovenskoj politici Tomaša Garika Masarika"), Jelene J. Đorđević (" Osvajanje celog u delima Ljubice Marić").


VRH