Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

SVESKE BROJ 132 (JUN 2019)

Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 
СВЕСКЕ бр. 132 (јун, 2019)
 
Из садржаја издвајамо:
 
ЈАНУСОВ ВРТ
Гжегож Латушински:  100 савремених пољских песника (III)
Кристина Крахељска (Krystyna Krahelska) ,Витолд Вирпша (Witold Wirpsza), Станислав Свен-Чахоровски (Stanisław Swen Czachorowski), Ана Камјењска  (Anna Kamieńska, Krasnistav), Карол Војтила -- Јован Павле Други (Karol Wojtyła — Jan Paweł II), Зђислав Строињски  (Leon Zdzisław Stroińsky), Тимотеуш Карпович  (Tymoteusz Karpowicz), Artur Międzyrzecki  (Artur Adam Międzyrzecki), Људмила Марјањска (Ludmiła Maria Marjańska), Стањислав Чич (Stanisław Czycz), Тереза Ференц  (Tereza Ferenc), Ернест Бриљ (Ernest Bryll), Халина Пошвјатовска (Halina Poświatowska), Едвард Стахура (Edward Jerzy Stachura), Ервин Крук  (Ерwин Крук), Лешек Длугош  (Лесзек Марек Дłугосз), Јарослав Маркјевич  (Јаросłаw Маркиеwицз), Адријана Шимањска (Адриана Сзyмаńска), Пјотр Мативјецки (Пиотр Матywиецки), Рафал Војачек (Рафаł Микоłај Wојацзек).
 
ЖИВОТ КЊИГЕ: НИНОВА НАГРАДА
Владимир Б. Перић:
Y или X:  генерацијски идентитет нове српске прозе
 (Заблуда светог Себастијана Владимира Табашевића,
Прелест Филипа Грбића, Ухвати зеца Лане Басташић,
Десети живот Саше Савановића)
Марија Пргомеља Бјелица:
Тераса за сећање  (Перон самоће  Миодрага  Матицког)
Даница М. Савић:
Неизлечива страст или генерација за рециклажу (Прелест Филипа Грбића)
Марија Булатовић:
Кућа прозе и поглед с прозора  (Десети живот Саше Савановића)
 
За  Свеске пишу:
Ноно Драговић:
Вођење глумца
Милован Станковић:
Ти живиш у поморанџи, на неком чудном облаку
Beсна Динић Миљковић:
Скоро истинити светови Дејвида Линча 
Драган Брујић:
Човек из фуснота
К атарина Павловић:
Појам времена у модерном мистицизму Исидоре Секулић
Сава Димитријевић:
Аутобус
Дина Војводић:
Камерна опера и временска ревија као средства
пропагандног деловања музике из визуре Војислава Вучковића
Владимир Б. Перић:
Дадапокалипса
Даница М. Савић:
Преображај богиње-девице у богињу-мајку у драми Сабињанке Растка Петровића (II)
Александра  Кундаковић:
Ерос и боје у Сапфиној поезији
Сунчица Радуловић  Торбица:
Залог
Миодраг Јовичић:
Тачка  гледишта
Андрија Тиса:
Точак живота – memento mori

VRH