Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

SVESKE BROJ 130 (DECEMBAR 2018)

Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 
Из садржаја издвајамо:
Миомир ПетровићИзазови су непоходни да бисмо се самосагледали (интервју, разговарао: Душан Веселиновић)
Драгана Стојановић-Новичић: Умножавање, убрзање, контрола и злоупотреба савремених медија: слабљење концентрације и приватности појединца (I)
Зоран М. Мандић: Ево ме у дуго сањаној песми
Андрија Тиса: Истина као идеал, истинољубивост и парабола о прстену
Joргос Јоану: Две приче (са грчког превела: Ивана Ђукановић)
Сања Лазаревић-Радак: Филм и грaницe сeћaњa: Порицање југословенске кинематографије (I)
Жан-Мишел Девеза: Девојка из Алжира (са француског превели: Велимир Младеновић и Милица Видић)
Немања Ротар: Ако не можеш да одлучиш ко си ти заправо
Светлана Милашиновић: Писци као критичари: почетак, успон и пад стваралачке критике у српској књижевности (ХХ-XXI век) и могућност њене рехабилитације (I)
За Свеске пишу:
Младен Калпић: Србија на филму (V): Prestige 2006 – рок вампир Никола Тесла и његов верни помоћник Голум.
Дејан Вељовић: Последњи плави Винфилд
Владимир Милановић: Апропријација у ликовној уметности (I)
Јованка Јелић: Колачићи и медаљони
Слађана Митић: Портрети флаутиста: прилог историји српске музике XIX и прве половине XX века – музичка стратиграфија до XVIII века (I)
Јелена Гавриловић: Чекајући „Kатрину“ са Џеком Данијелсом
Светлана М. Рајичић-Перић: Пролегомена за књижевни лудизам (I)
Олгица Маринковић: Балтичке импресије: Талин
Јелена Резничек/Милица Иносављевић-Вучетић: Аутостереотипи везани за однос према новцу у пословицама Сефарда са територије Србије и Босне и Херцеговине
Милена Илишевић: Шпурајке за оне који нису престали да верују у бајке (Јеленак Миодрага Матицког)
Ђорђе Ђурђевић: Зачетак или врхунац алтермодернистичке критике? (Егзегезе I, критике и прикази српске књижевне продукције 2014–2017 Владимира Б. Перића)
Марија Булатовић: Свако се рађа као Фауст (Устоличење јарца: Herr Faust Тихане Тице)
Јованка Стојчиновић-Николић: Немерљиви унутрашњи и вањски видокруг (Срце круга Ристе Василевског)
Владимир Б. Перић: Театролошка аутомајеутика (Лет Минервине сове Милене Кулић)

VRH