Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

SVESKE BROJ 128 (JUN 2018)

Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 
Iz sadržaja izdvajamo:
 
Ruža vetrova: Ninova nagrada
 
Dragana Bošković: Diorama ludila (Luzitanija Dejana Atanackovića)
Marija Bulatović: Tragovi Zeitgeist-a  (Je l' se sećaš kad je Tito umro?
Aleksandra Marčićeva)
Gordana Vlahović: Iz nekojeg od sanjanih svetova  (Plava kapija Radovana Belog  Markovića)
Milena Stojanović:  Upotrazi za lepotom i smislom  (Jedan dan na kraju sveta  Dragana Brujića)
Vladimir B. Perić:  Demontaža eksplozivnih narativa (Gori, gori, gori Srđana V. Tešina)
Svetlana Milašinović:  „Beogradski stil” Igora Marojevića (Prave Beograđanke Igora Marojevića)
 
 
Za  Sveske pišu:
 
Mario Vargas Ljosa: Civilizacija spektakla: Metamorfoza jedne reči (I)
Dejan Atanacković: Istorija kao priča o istoriji
Akira Kurosava: “Nesreća poniženih i uvređenih: ljudska patnja je univerzalna” (III)
Dejan Simonović: Krčiti sopstvene staze
Sanja Lazarević-Radak: Postjugoslovenski prostor i studije traume: između akademskog okvira i političke stvarnosti
Vladan Matić: Dramska funkcija mudrac
Ana Đokić:  Zašto Servantes, a ne Lope? (I)
Mirko Jakovljević:  Književna demonologija i stil Miodraga Bulatovića (II)
Bratislav Milošević: Kuća kao arhetipski motiv u Poovoj gotskoj priči Pad kuće Ušer (II)
Mladen Kalpić: Srbija na filmu (III): deo E La Nave Va (1983) – kud plovi ovaj brod što je srpske izbeglice primio pod svod?
Jelena Milić: Fikcionalizacija istorije i istorizovanje fikcije: (de)konstruisanje diskursa istorije u romanu Nevidljivi Aleksandra Gatalice (II)                                                                      
Zoran Koprivica:  Lutkarska umetnost na filmu
Milica Ćebić: Tehnologije inteligentnih mašina u kontekstu savremenog  kapitalizma (I)
Jelena Višnjić: PR kao strateško upravljanje organizacijom uz osvrt na ,,Umeće ratovanja" Sun Cua (II)
Nenad Sredojević:  Javni čas jedne različitosti

VRH