Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

SVESKE BROJ 125 (SEPTEMBAR 2017)

Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 
 
 
Iz sadržaja izdvajamo:
Miomir Petrović: Lov na labudove
Dejvid Foster Volas:  Egzotične nove činjenice
Sanja Lazarević-Radak: Strah i kolonijalna fantazija u filmu Trag života Denijela Espinoze (2017)
Vlasta Mladenović: Razlozi, dijalozi, posvete
Vladimir B. Perić: Temporalnost i kriza sopstva u dadaističkoj tekstualnoj praksi
Milan Orlić: Crnjanskova nova tekstualnost
Dejvid Damroš: Svetska književnost u teoriji, izvori (II):
Nastanak svetske književnosti Džona Pajzera. Gete i romantičarska škola (2006)
 
Za Sveske pišu:
Miodrag Maticki: Evropski Vukov krug
Ivana B. Spasović: Pančevački dani Isidore Sekulić
Svetlana Milašinović: Prvi koraci novog vremena (I) (Svetozar Ćorović Borisav Stanković, pokušaj paralele)
Dragana Bošković: Mitsko i arhetipsko u romanu Na Drini ćuprija
Zoran Koprivica: Holivud kao alegorija u filmu Barton Fink Džoela i Itena Koena, strukturalno-dramaturška analiza (II)
Branislava Jevtović: Mačak u pirinčanoj šolji
Slavica Popović-Filipović:  Dr Izabel Emsli Ledi Haton i bolnica Škotskih žena u Vranju
Milica Inosavljević-Vučetić/Verica Petković: Etnički autostereotipi u španskim paremijama (II)
Slađana Mitić: Fenomen damen kapela u Srbiji od 1880. do 1942. godine (II)
Mladen Kalpić:  Hi-men u Zemlji čuda i tajna kod nas neobjavljenih strip-epizoda Mastersa  
Ratomir Damjanović: Vera, nada, ljubav  (Svetilišta i nadališta. Čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba Nova Tomića)
Igor Perišić: Priče o šupljim ljudima (Rastrojstva  Dejana Simonovića)
Marija Bulatović: Doba razarajućeg besmisla i u njemu zvezda (Jedan dan na kraju sveta Dragana Brujića)
Zdenka Valent-Belić: Postmoderna estetika okom sintetičara  (Tradicija i identitet Mihala Babjaka)

VRH