Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 115 (mart 2015)

Sveske broj 115 (mart 2015)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika RUŽA VETROVA - TEMA BROJA: ČITANJA GRADA
(Uredila: Nastasja Pisarev)

Korenelija Farago: Dinamička koncepcija prostora grada (Prostori zbivanja i egzistencijalna osećanja prostora) 
Andrea Popov-Miletić: Značaj grada i literature u prozi Slobodana Tišme 
Ivana Jarić: Poetika prostora 
Jelena Kalajdžija: Priviđenja jedne zaboravljene poetike: grad u prozi Milana Kašanina 
Snežana Đenić: Kultura je u srcu urbane dinamike 
Sanja Marović: Značajni objekti arhitekture Dragiše Brašovana u Beogradu 

Za Sveske pišu:

Kšištof Kišlovski: Autentično razumevanje sopstvenog života (I) 
(sa engleskog preveo: Dejan Veljović) 
Kornelije Kvas: Mimeza i realizam 
Sofija Mojsić: Duhovni smisao umetničkog dela u Adornovoj estetičkoj misli (II)
Libor Budinski: Pogubljenja slavnih
(Sa češkog prevela: Zdenka Valent-Belić)
Radivoj Šajtinac: Nadgledajući sopstvene korake
Genadij Aleksejev: Što se tiče vasione 
(Sa ruskog preveo: Novica Janjušević)
Predrag Mirčetić: Odnos književnosti i stvarnosti u pogledu istine kod Platona, Aristotela i Cicerona
Marija Ligeti Balint: Fragmenti o minimalizmu
Milorad Sofronijević: Jedno viđenje masona i njihovog učešća u sarajevskom atentatu 1914. godine
Ljiljana Maletin-Vojvodić: Fjord & jul
Mira Sofronijević: Darovali su svome otečestvu: Đorđe Vajfert 
Marija Koršoš i Oktavijan Trifu: Pivara u rukama raznih vlasnika (I) 
Ivana Miljak: Vinaverova radiofoničnost (II)
Jelena Marićević: Slobodan Selenić u pet slika (Čegrst i kamašne: Eseji o delu Slobodana Selenića Srđana Orsića)
Željko Milanović: Ponovo pronađeni zavičaj (Prva ljubav Marija Liguorija)
Kristina Nikolovska: Eros čežnje, čežnja Erosa (Od čežnje do Erosa Vesne Mojsove-Čepiševske i Ivana Antonovskog)


VRH