Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 109 (septembar 2013)

Sveske broj 109 (septembar 2013)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

TEMA BROJA: FIKCIJA I ISTINA
Uredio Kornelije Kvas
Kornelije Kvas: Fikcija i istina
Ivana Skenderović: Faktografija i fikcija u Petrarkinoj epistoli Potomcima
Maja Stefanović: Odnos fikcije i istine u magičnom realizmu na primeru Limenog doboša Gintera Grasa
Kristijan Olah: Teološko viđenje problema metafizičke istine u modernoj književnosti 
Milena Malešević: Egzistencija Pavla Ugrinova: između autobiografije i autofikcije
Jelena Babić: Istoriografski i fikcionalni elementi u Upotrebi čoveka Aleksandra Tišme

Za Sveske pišu:

Đorđe Pisarev: U Parku dobre nade
Džozef O'Konor: Dva oblačka 
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji - Smederevo
M. Kei: Kapetan jarbola
Dejan Ognjanović: Horor u teoriji na engleskom jeziku (I)
Sanja Lazarević Radak: Tri modela antikolonijalizma: nenasilje, nasilje i analiza diskursa
Kristina Petrović: Sopstvena soba Virdžinije Vulf u kontekstu feminističkog angažmana: Feministički tekst ili literarna kritika? (II)
Nastasja Pisarev: Mistifikacija tehnologije i realnost privida u romanima Idoru Vilijema Gibsona i Američki bogovi Nila Gejmena (I) 
Dragana Litričin Dunić: Imamo li Barta ili šta je bilo s kritikom? (novinske kritike Petra Džadžića) 
Jelena Dostanić: Lolita i popularna kultura
Žarka Svirčev: Is-povest stranosti ili poetičke transgresije Bobe Blagojević (II)
Zoran Kolundžić: Tolkinovo prozno stvaralaštvo kao model postmoderne bajke (II)
Svetlana Milašinović: Duhovna reportaža o telesnom
(Ljudsko telo Paola Đordana, roman, prevod Gordana Subotić, Evro Đunti, Beograd, 2013)
Milena Malešević: Pod istraživačkom lupom ili traganje za suštinom 
Radivoje Mikić: Priča i mit o svetu, (knjiga ogleda o prozi Radovana Belog Markovića, Albatros plus, Beograd, 2013)
Lucija Đurašinović: O Prizrenu i njegovoj duhovnosti
(Prizrene stari Lele Marković i Radmile Stojković Knežević, antologija, NIJP Panorama Priština, Književno društvo Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica, 2012)
Slađana Andrejić: Rilkeov anđeo kao metafora pesničkog „zasnivanja Bića“
Vuk Petrović: Kafkin Humor: Lovac Grahus (II)
Jovana Reba: Književni slučaj seoske učiteljice 


VRH