Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 104 (jun 2012)

Sveske broj 104 (jun 2012)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika: "Ruža vetrova: NINOVA NAGRADA"
Slobodana Tišma: Bernardijeva soba
(piše: Zlatoje Martinov)
Uglješa Šajtinac: Sasvim skromni darovi
(piše: Milena Ilišević)
Svetislav Basara: Mein Kampf
(piše: Dragana Bošković Tomić)
Vladimir Pištalo: Venecija
(piše: Svetlana Milašinović)
Radoš Kosović: Karneval
(piše: Sanja Lazarević-Radak)
Petar Pješivac: Priručnik za rušenje
(piše: Milan Orlić)

Rubrika: "Klub poznatih" 
Dragan Prole: Humanost stranog čoveka
Zoran Arsović: Kako misliti strano?
Bernhard Valdenfels: Odgovor na strano
Dragan Prole (intervju): Iskustvo stranog kao vodeće iskustvo 21. veka

Za Sveske pišu:

Marija Knežević: Bez straha od promene 
Boško Tomašević: Kako je bilo, kako jeste
Zoran Penevski: Ponoć na tvojim rukama
Nina Živančević: "Lirika Itake", sumatraizam i ekspresionizam (II)
Džek Fulbek: Poslednji tango
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Dejan Ognjanović: “Otrantski zamak” Horasa Volpola I poetika ranog gotika (II)
Hedija Husejin: Dve priče
(sa engleskog prevela: Milunka Stojanovska)
Marija Ligeti Balint: Muzika za klavijaturne instrumente Đerđa Ligetija (II)
Maja Trohimčik: Prah lala
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Valentina Čizmar: Razumevanje volje za moć u horizontu Ničeove ideje umetnosti (II)
Aleksa Đilas: Vermer iz Titove Jugoslavije
Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija (V) 
Viktor Teon Radun: Zrnevlje otuđene budućnosti
Dragan Matić: Zaharija Orfelin
Dragan Kolak: Idisin dar – Isidora 
Mirjana N. Radovanov-Matarić: Ljubavi Franca Kafke


VRH