Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 103 (mart 2012)

Sveske broj 103 (mart 2012)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Kevin Hart: Mračno utočište
(sa engleskog prevela: Zdravka Gugleta)
Nina Živančević: “Lirika Itake”, sumatraizam i ekspresionizam (I)
Elen Gilkrist: Devojka sa biserima
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Dejan Ognjanović: “Otrantski zamak” Horasa Volpola I poetika ranog gotika (I)
Fransesk Miraljes i Kare Santos: Najbolje mesto na svetu je upravo ovde
(sa španskog prevela: Sena Banjac)
Predrag Jašović: Dositej među slovenskim narodima na Balkanu
Nina Marković: Nemački ovčar i balkanski tvor
(Uloga Nemačke u procesima evropskih integracija Republike Srbije)
Peđa Radosavljević: Promena diplomatsko-političkog kursa Svete stolice prema SFRJ nakon dolaska nakon dolaska Jovana Pavla II na papski tron
Nataša Radosavljević Kuzmanović: Ljubica Cuca Sokić
Marija Ligeti Balint: Muzika za klavijaturne instrumente Đerđa Ligetija (I)

Za Sveske pišu:

Valentina Čizmar: Razumevanje volje za moć u horizontu Ničeove ideje umetnosti (I)
Jadranka Štefković: “Novembar” u “Dnevniku o Čarnojeviću” ili
O uticaju Flobera na mladog Crnjanskog
Novica Janjušević: Koji jesam
Dejan Mitevski: Spavač u stanu
Jadranka Čavić: Priče
Novak Malešević: O jeziku i/ili značenju (II)
Milena Malešević: Karnevalska slika sveta u romanima “Kiklop” i “Ljudi” sa četiri prsta (II)
Sena Banjac: Prevod “Don Kihota” na srpski jezik Duška Vrtunskog (II)
Ranko Mladenoski: Pesnički svet Elene Prendžove
Bisera Suljić-Boškailo: Nemačka riječ u svijetlu Nobelove nagrade
Jovana M. Reba: Život i putopisanje Jelene Dimitrijević (II)
Ranko Mladenoski: Pesnički svet Elene Prendžove
Zlatoje Martinov: Vratiti se nepatvorenom logosu
(“Protiv književne teorije” Boška Tomaševića)
Svetlana Milašinović: Tri pisca traže sva moguća lica
(“Žanrovska preplitanja” Milene Ilišević)
Aleksandra Đurić: Ana Karenjina i kubanske cigare
(“Ana u tropima” Nila Kruza)
Jovanka Stojčinović Nikolić: Klica iz tačke
(“Između dvije praznine” Ranka Pavlovića) 


VRH