Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Sveske broj 102 (decembar 2011)

Sveske broj 102 (decembar 2011)
Svega: 
Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.240,00 DIN 

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika "Život knjige":
Milena Ilišević: Virtuelno putovanje Dunavom
("Delta" Miodraga Matickog)
Svetlana Milašinović: Esejističko-pesnički testament
("Rub" Slavka Gordića)
Zdravko Ranisavljević: Vredna etnomuzikološka studija
("Igre plesnih struktura – tradicionalna igra i muzika za igru Srba u Banatu u svetlu uzajamnih uticaja" Selene Rakočević)
Zlatoje Martinov: Kako je gradjena Amerika
("Od ideje do slobode, Revolucionarni aspekti Američke državotvornosti" Gordane Bekčić Pješčić)
Sonja Jankov: Novi zvukovni portret poezije
("Znam života cilj: izbor iz lirike Borisa Pasternaka")

Za Sveske pišu:

Nataša Atanasković: Princeza bloga
Miljan Marković: Šest kila karaktera
Kosta Željski: Hladne priče
Danijela Božićković-Radulović: Dve priče
Tihomir Nešić: Orden na buvljaku
Isak Baševis Singer: Karikatura
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Radovanov-Matarić)
Dona Leon: Istina po svaku cenu?
(sa engleskog prevela: Milica Mileusnić)
Novak Malešević: O jeziku i/ili značenju (I deo)
Jasna Simitović: Narativni postupci u "Vremenu čuda" Borislava Pekića
Milena Malešević: Karnevalska slika sveta u romanima "Kiklop" i "Ljudi sa četiri prsta" (I deo)
Sena Banjac: Prevod "Don Kihota" na srpski jezik Duška Vrtunskog (I deo)
Zoran Koprivica: Šeskpir i filmska dramaturgija (IV deo)
Sanja Dukanac Qattawy: Gudalo - razvoj i značaj u izvođačkoj tehnici violončela do 18. veka
Zlata Marjanović: Prizivanje Dalmacije u Banatu: diplenje i groktenje Petra Berića
Jovana M. Reba: Život i putopisanje Jelene Dimitrijević
Ružica Jovanović: Ilija I. Vukićević: Istorija u pripovetkama 


VRH