Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Pre igre

Opet ja, Malena!

Evo jos jedne Popine pesme, Pre igre.

Ko ce da se igra sa mnom?

Pre igre

Zoranu Mišiću
 

Zažmuri se na jedno oko
Zaviri se u sebe u svaki ugao
Pogleda se da nema eksera da nema lopova
Da nema kukavičjih jaja

Zažmuri se i na drugo oko
Čučne se pa se skoči
Skoči se visoko visoko visoko
Do navrh samog sebe

Odatle se padne svom težinom
Danima se pada duboko duboko duboko
Na dno svoga ponora

Ko se ne razbije u parmparčad
Ko ostane čitav i čitav ustane
Taj igra

Dodaj komentar


VRH