Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Poslednji stupanj: alhemijsko venčanje

Alhemijsko venčanje ili hemijska svadba je poslednji i najviši stupanj transformacije duše. Javlja se kao rezultat predanog traženja onoga što Ruland naziva „zvezdom u čoveku“, „imaginacijom“, ili „nadnebeskim telom“, a Paracelsus „kvintesencijom“. Zvezda za kojom treba posegnuti ne bi li se dovršilo delo je coniunctio oppositorum.
Kao i na početku procesa, ključna reč za dovršenje dela je smrt. Adeptovo putovanje se privodi kraju: na policama alhemijske laboratorije su ispražnjene posude; adept se bliži poslednjim redovima traktata; njegov hermetički diktum je tiši, a dijalog sa božanskim sve čistiji. Prema davnom iskustvu na koje ga vodiči podsećaju, u snu i ritualu, smrt znači sjedinjenje, a venčanje znači smrt. Tako san, smrt, ritual, telesno i duhovno sjedinjenje postaju uzajamno isprepletani, međuzavisni i na alhemijskim crtežima prikazani kao smrt kraljice i kralja. No ovo više nije mučno i sporo umiranje za ovaj svet, nego nasilna smrt. To je smrtonosni ubod nožem onog drugog, ili pak venčanje – umiranje da bi se postalo jedno. Iskustvo, na koje se ova slika oslanja, govori da je svako sjedinjenje zasnovano na okončanju, na smrti prethodnog stanja. Muškarac i žena se u braku odriču nezavisnosti, da bi posle smrti sjedinili tela sa zemljom, a dušu sa prvobitnom suštinom.

Vizuelne predstave dostizanja jedinstvenog središta uključuju i pretapanje Meseca u Sunce koji će ostvariti celovitost duše prepuštanjem duhu. Sunce se gasi za Mesec, a Mesec osvetljava za Sunce. Ove dve sile su na alhemijskim crtežima predstavljene i kao dve zmije koje se uvijaju uz vertikalnu osovinu krsta, dok se u visini horizontalne osovine ne sklupčaju u središtu, i tako postanu jedno. To važi za još dve polarne sile duše – za sumpor i živu. Tokom transformacije elemenata, živa za sebe vezuje sumpor a sumpor živu. Simbolika je nedvosmislena: dve sile moraju umreti kao neprijatelji i ljubavnici, ne bi li postali jedno. To važi za sve suprotnosti: za toplo i hladno, suvo i vlažno, za čvrsto i tečno stanje, svesno i nesvesno. Upravo u tom trenutku gde će se sjediniti svesno i nesvesno, duh se spaja sa materijom i omogućava poslednje, najviše sjedinjenje suprotnosti. Predstava svetog venčanja se odnosi na povezivanje polarizovanih sila u čoveku. Zato venčanje kralja i kraljice ogovara predaji intuitivnom uvidu nasuprot jednostranoj racionalnoj spoznaji. Ono je davanje sebe prvobitnoj i stvarnoj hemafroditskoj prirodi – spoju Hermesa i Afrodite koji štite naizgled suprotstavljene aspekte ličnosti – intelekt i čulnost. Samo ovo sjedinjenje, veruju alhemičari, čoveku može vratiti osećanje zadovoljstva.

Tek ovo ponovno povezivanje tela i duha omogućava nalaženje oslonca u filozofskom kamenu i obezbeđivanje duhovne čvrstine. Zato alhemičari kažu „Možeš doseći nešto veće jer su ti otvorena vrata“. To veće se ne traži izvan adepta, ono je zvezda koju nosi u sebi, a prepoznaje kroz alhemijski ili proces osvešćivanja unutrašnjih suprotnosti. Tako je i na metalurškim nivoima. Metal ne može doseći plemenitost ukoliko u njega ne uđe duh. Svako jedinstvo i dovršenost postignuti su integracijom suprotnosti. Još jednom postaje jasno da je kamen kao i zlato - delo. Delo je dovršeni, jedinstveni, integrisani čovek kakvim ga alhemija vidi.

Na dubinsko analitičkom nivou ovaj proces se dovodi u vezu kako sa intergracijom svesti, tako sa susretom Anime i Animusa. U ovom kontekstu jedinstvo suprotnosti svedeno je na susret sa „slikom duše“, ili komplementarnim - polnim delom psihe. On je drugi stupanj procesa individuacije kojem prethodi prihvatanje dvostrukosti lica duše. Tek ono, za posledicu ima nalaženje stvarnog središta razapetog između dva sveta i njihovih sila koje se nejasno naslućuju i snažno emotivno doživljavaju. Praktični rezultat bi u tom smislu mogao biti susret dve komplementarne psihe koliko što vodi do pomirenja sa svetom spoljašnjih suprotnosti.

Savremene interpretacije alhemije i škole mišljenja i dalje nalaze polazišta za svoj rad, u pokušajima da odgonetnu konačne rezultate ovog procesa.

Dodaj komentar


VRH