Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Manuskript

ПАРАМПАРЧАД

Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.210 DIN 
-+
ЖЕЉКА ГАВРИЛОВИЋ

Књигу „Парампарчад” чине четири циклуса („Источни прозор“, „Аркадија“, „Знамење зловремена“, „Западни прозор“). Циклуси складно уобличавају стварност песме, проживљеност емоција и дубину мисли. Песме су плод суштог лиризма, оплемењеног богатим искуством о животу и свету. За читалачко уживање у песничкој речи!

Ћирилица, мек повез.

ВЕТАР У ВИТРАЖУ

Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.210 DIN 
-+
ЈОВАНКА ЈЕЛИЋ
И најновија књига Јованке Јелић, Ветар у витражу, настала је на трагу њених претходних песничких (лирских) и прозаистичких остварења, пре свега на искуству раскошног поетског имагинаријума и богатог, животно надахнутог проседеа, коначно уобличеног у претходној књизи микро-прича Иза жалузина. И уовој књизи, састављеној из две целине под насловом „Даљине“ „Између“, читалац у ликовима јунака препознаје властиту судбину, без обзира да ли је хуморна или црнохуморна, веристичка или чисти плод стваралачке маште.
Ћирилица, тврд повез, 142 стране.
Цена без ПДВ-а: 800,00; са ПДВ-ом: 880,00
Трошкови слања: 330,00

ОПШТА ТЕОРИЈА СУЗА

Cena 1.200 DIN 
PDV (10%) 120 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.650 DIN 
-+
ВЕДРАН ЛОПАНДИЋ
Роман Ведрана Лопандића, Општа теорија суза, чине три засебне, мозаички повезане приче.
У првој приповедној целини, незадовољна монотонијом живота у провинцији, Ема бесктво из стварности проналази у вештини ониромантије коју постепено открива. Заведена њеним дражима, поверује да јој тумачење снова може открити путоказе до блиставог живота о којем машта, а потрага за бољим и лепшим животом води је у Француску. Главни јунак другог приповедног тока, војник Лоти тешко подноси улогу родитеља. Поново доживљава трауме из детињства и сећања на насилног оца. Једне вечери, док гледа дневник, Лоти доживи халуцинацију и у њему се рађа суманута жеља за насиљем коју замишља и остварује у средишту зграде Европског парламента. Трећа приповедна целина о Антону и Марији и њиховом покушају да пронађу стразбуршки стан у којем је шездесетих година прошлог века становао Данило Киш и у којем је написао део романа Башта, пепео.
Испреплетене приче истражују мистерију памћења, индивидуалног и колективног, људског и дигиталног, а прича о памћењу одувек је прича и о идентитету.
 
Ћирилица, тврд повез, 160 страна

МУВЕ

Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.210 DIN 
-+
БИЉАНА ВУЈИЧИЋ

Нови роман Биљане Вујчић, Муве, написан је пар година пре првих назнака пандемије ковида. Реч је о  приповедно уверљивој слици људских нарави, али и понашања, изазваног изолационим мерама у друштву, поводом пандемије неједнакости која изненада и немилосрдно доводи у питање устаљене начине живота. Несналажење становништа у новим друштвеним околностима, непоузданост политичара, морални и психолошки ломови јунака приказани су у светлости  црнохуморних  заплета и расплета који остављају, осим осећаја горчине, доживљај читалачког задовољства.

Ћирилица, тврд повез, 134 стране.

 

ПИЈАНИНО СТАРОГ БЕОГРАДА

Cena 1.500 DIN 
PDV (10%) 150 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.980 DIN 
-+
МИОДРАГ МАТИЦКИ
          Стилски беспрекорне, приче из књиге Пијанино старог Београда, израз су дубоке стваралачке и животне мудрости Миодрага Матицког. Уједињујући у себи снагу младалачког полета и искуствене промишљености, читаоца не оставаљају равнодушним. Оне су најбољи сажетак укупног ауторовог књижевно-уметничког подухвата.                                                                                                                                        
                                                                      Нина Живанчевић
 
         Приче Миодрага Матицког, засноване на аутобиографским елементима, богате су живописним ликовима. Било да је реч о Вршчанима или Београђанима, сељацима или потомцима старих породица који, свирајући на старом пијанину, оживљавају дух прохујалог времена, одишу ненаметљивим господством које је красило и самог аутора. Звуци пијанина су се давно преобразили у приповедање да би се речи, по неписаним законима живота, поново претвориле у звук песме о црним ружама и опроштају.
                                                                                                   Милена Илишевић
 
          Истражујући границе завичајности Миодраг Матицки утискује густо сећање у приче о Београду, Бечу, Вршцу. Пијанино, симбол грађанског живота,  отвара лична сећања о одрастању, узорној каријери, хаџилуку до Свете горе, али и разговорима са Стеријом на вршачком градском гробљу, као и са учитељем мачевања Ђорђем Марковићем Кодером. Музика има посебну улогу у овим приповестима, од староградских песама, Штрауса до танга и знања о томе како се треба понашати на концертима. Аутор изриче најдубље тајне о судбини човека и његовог постојања у свету препуном опасности али и лепоте.
                                                                                                          Весна Златичанин
 
           Књига доцртава мапу живота у коме се Вршац појављује као жижна тачка из које се биографски и метафизички заснива свет. Евокативна моћ музике у овим причама брише временске и просторне границе, живо сликајући културни дух протеклог века. Аутобиографске референце доприносе утиску топле атмосфере времена које постоји још само у успоменама. Отуда је ова књига за савременог читаоца својеврсни аманет, налик цегеру госпође Јелене Тодоровић  из истоимене приче.
                                                                                                         Даница М. Савић
Ћирилица, мек повез, 340 страна
Суиздање Малог Нема и Архива Војводине

 

БЕРЕНИКИНА КОСА

Cena 700 DIN 
PDV (10%) 70 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.100 DIN 
-+
ДАНИЦА М. САВИЋ

Лирским доживљајем света, доминантним темама и стилском префињеношћу, књига песама Береникина коса Данице М. Савић богата је надградња поетичког круга започетог претходном песничком књигом Ета Carinaе. Тежиште певања и даље је на јединственом егзистенцијалном, културолошком и духовном искуству бића жене, али је радијус поетског гласа проширен и песничким промишљањем друштвене тематике.  Питања екологије, угрожених врста, фемицидности и слична, истичу критички тон према актуелној слици света.

Иако стварност опевава са становишта остензива „сада“ и „овде“, ауторкин лирски глас је дубоко укорењен у искуство мита. Певањем о сталној поновљивости, у песмама ове књиге разврстаним у 7 складно обликованих циклуса, неретко се губи граница између лирског субјекта који одолева изазовима модерног доба и његовог митског пандана. Отуда се Береника, Брисеида или Персефона јављају као архетипске константе женског искуства. Подвргнут изазовима „вечно женског“ начела у овој песничкој књизи, поричући категорије времена и простора, на историјски и цивилизацијски већ доживљеном искуству, песникиња баштини традицију на нов и аутентичан начин.

Поред песничког преображаја митских матрица, њиховог утеловљења у савремену стварност, свет и живот, битна карактеристика ове поезије је дискретан интелектуализам. Препознатљив је по поступку реферисања или цитирања песника или филозофа чије је песничко искуство наслеђено из даље или ближе прошлости, на пример, од Овидија и Борхеса, од Превера и Кортасара, Црњанског и Кавафија, од Хегела, Расела и Камија, Одна, Миљковића и Орлића... Књига песама Береникина коса песничкој јавности представља свеж и посебан глас зреле песникиње.

(из рецензије Нине Живанчевић)

Књигу препоручују: др Нина Живанчевић, др Милан Миљковић

Латиница, тврд повез, 72 стране.

ЛУТКА

Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.210 DIN 
-+
ЗВОНКО ПЕШИЋ

Роман Лутка уверљиво описује предратни и поратни живот, као и саме ужасе Другог светског рата, међу којима се упечатљивошћу посебно издвајају логорске епизоде. Међутим, ратне трауме, дубоко болне, нису једине. Породица сликара Томислава, главног јунака романа, тешке ратне дане проживљава раздвојена. Томислав је снове о богатству потрошио још као студент због уживања у дражима градског живота изгубивши љубав из младости. Осим што кидају породичне везе, ужаси рата односе и сећања. Као ратно сироче, Јелена, једна од јунакиња у богатој галерији ликова романа, о својој прошлости сазнаје на основу ујакових прича. Топос породичне куће, трагедију њеног напуштања и чежњу за повратком у њено заштитничко окриље, приповедач лајтмотивски варира дајући овој приповести меланхоличан и, на тренутке, потресан тон. О покиданим личним, породичним и друштвеним везама сведочи, колико и сами учесници, дрвена рукотворина – лутка – која повезује различите генерације. Приповедач, носталгијом према прошлом времену и породичном животу, стишаним лирским тоном, који је истовремено и дубоко осећање и приповедни поступак, роман гради као мозаичну структуру чији вешто вођени приповедни меандри доприносе динамици и изражајности фабуле. Једноставношћу пленећи пажњу читаоца, Лутка је веродостојни сведок трагичног времена у коме су садржана сва времена људског живота.

(из рецензије Даница М. Савић)
 
Ћирилица, тврд повез, 164. стране.

Nisam ja budala

Nisam ja budala
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.210 DIN 
-+
Vojislav Radojković

Roman kroz dve paralelne priče prati sudbinu pisca Uroša, njegove porodice i prijatelja, ali i Uroševih književnih junaka. Dok pisac piše roman, glavni lik njegovog romana piše roman o njemu. Pokušavajući da otkrije istinu o svojim likovima, pisac zapravo saznaje istinu o samom sebi.

Ćirilica; broširani povez; 199 strana;

Mali veliki grad

Mali veliki grad
Cena 499 DIN 
PDV (10%) 50 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 879 DIN 
-+
Vladimir Dasukidis

Dasukidis vešto pripoveda o brojnim istorijskim zabludama, od despota Djurđa do petog oktobra. Najveća je od svih vrlina uočiti tuđe greške i priznati ih kao svoje. Pisac pripovesti Mali veliki grad sa prikrivenom ironijom traga za skrivenim blagom prošlosti Smedereva, za šta je potrebna stvaralačka snaga. Ovom knjigom on je i dokazuje.

Ćirilica; broširani povez; 100 strana;

Idu Nemci

Idu Nemci
Cena 800 DIN 
PDV (10%) 80 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.210 DIN 
-+
Miodrag Maticki

Još jedan roman Miodraga Matickog u kome je Banat doživljen i predstavljen kao tragičan prostor neprekidnih seoba i ljudskih stradanja. Preplitanje vremenskih planova (1944. i 1991. godina) doprinosi utisku da se u istorijskom i neistorijskom vremenu uloge progonitelja i njihovih žrtava zamenjuju i poistovećuju.

Ćirilica; broširani povez; 234 strane;

Pages

Subscribe to RSS - Manuskript

VRH