Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Film i politički kontekst: o jugoslovenskom i srpskom filmu

Film i politički kontekst: o jugoslovenskom i srpskom filmu
Svega: 
Cena 1.100,00 DIN 
PDV (10%) 110,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
PDV (20%) 60,00 DIN 
Svega 1.570,00 DIN 
-+
Sanja Lazarević-Radak

Obuhvatajući različite žanrove, stilove i decenije, autorka analizira vezu između filma i politike. Iz te veze, nastali su jugoslovenski crni talas, fantastika sa podtekstom društvene kritike, crne komedije i postjugoslovenski filmovi koji tematizuju svakodnevicu prožetu posledicama procesa „tranzicije“ i „demokratizacije“.

Kako bi otkrili ambivalentnu sliku socijalističkog društva koje ostaje u začaranom krugu birokratije, jugoslovenski filmovi se obraćaju složenim i po mnogo čemu jedinstvenim jezikom. Oni preispituju političku stranu stvarnosti da bi otkrili nimalo pohvalne slike margine autoritarnosti.

Za razliku od jugoslovenskog, srpski film najpre crpi inspiraciju iz balkanističkih stereotipa da bi krajem devedesetih godina 20. veka i početkom trećeg milenijuma, otvorio dijalog sa Evropom. Tema ovog dijaloga je jedna od glavnih preokupacija post-kolonijalnog sveta, u traženju odgovora na pitanja kao što su: „ko sam“; „gde je moje mesto u ekonomskoj i političkoj stvarnosti“. Poput trećeg filma, srpski filmovi pokreću pitanje identiteta ostajući smešteni u ili iz/među prostoru dileme koju nameće binarna podela na Istok i Zapad.

Polazeći od propagandističke uloge i traženja oslonca u stereotipima, dosežući do polemičkog tona, jezika heterotopije, postkolonijalizma i ideologije trećeg filma, oni otkrivaju imaginarne granice, političke mitove, zamišljene istorije i aktuelne svakodnevne probleme  jugoslovenskog i srpskog društva.

Latinica; mek povez; 268 strana.


VRH