Uredništvo


Milan Orlić, glavni urednik


Rođen je 1962. godine u Pančevu. Po obrazovanju filozof. U književnost je stupio pričoromanom O ne/stvarnom (Književna omladina Srbije, Beograd, 1987). U savremenoj srpskoj književnosti O ne/stvarnom je prva knjiga pastiša, palimpsestnih i parodijskih (kratkih) priča, planski, sistematski i kreativno organizovanih u službi gradnje jedinstvene romaneskne strukture.
Na tom borhesovskom tragu, kasnije su napisane mnoge knjige. Pisac je jedinog multižanrovskog troknjižja u srpskoj književnosti, koje čine mali poetski roman Momo u polarnoj noći ("Prosveta", Beograd, 1992), knjiga pesama Iz polarne noći ("Prosveta", Beograd, 1995; drugo izdanje 1996) i knjiga eseja Zapisi iz polarne noći ("Prosveta", Beograd, 1997). I knjiga poezije Bruj milenija objavljena je u beogradskoj "Prosveti" 1998. godine (drugo izdanje 2000).
Knjiga pesama "Grad, pre nego što usnim (orbis terrarum)" objavljena je u izdanju "Malog Nema", 2005. godine; drugo izdanje 2006, kao i "Žudnja za celinom" ("Mali Nemo", Pančevo, 2009).
Zastupljen je u mnogim domaćim i stranim izborima i antologijama.
Najznačajnije nagrade: “Isidora Sekulić”, “Pečat varoši sremskokarlovačke”, “Prosvetina nagrada”, “Branko Miljković”, "Milan Rakić", "Kondir Kosovke devojke" i druge.
Stvaralaštvo Milana Orlića izazvalo je veliko interesovanje čitalacke i kritičarske javnosti, što potvrđuje, ne jedino stotinak tekstova u zemlji, već i nekoliko tekstova u svetu, pre svega na engleskom jeziku.
Poezija i eseji prevođeni su mu na petnaestak jezika, među kojima je i prevod objavljen u International Poetry review (jesen 2001, Amerika, Severna Karolina). Zastupljen je u Leksikonu balkanskih pisaca (Filozofski fakultet Masarikovog univerziteta, Brno, 2000) i drugim leksikonima, kao i na jugoslovenskom CD romu Literaturexpres 2000.
Uređivao časopis "Književnost".
Glavni je i odgovorni urednik casopisa "Sveske" (nagrada "Jeremija Živanović" za najbolji književni časopis u zemlji za 2001. godinu). Glavni urednik revije za digitalnu umetnost i kulturu "Sveske-ArtTech".
Glavni je urednik izdavačke kuće "Mali Nemo".
Predsednik je Izršnog odbora Fonda “Isidora Sekulić”.
Predsednik Odbora za međunarodnu sardanju Udruženja književnika Srbije (2001-2003).
Držao predavanja na Univerzitetima u Pragu, Brnu, Gdanjsku, Poznanju, Vroclavu, Opolu, Krakovu
dr Milena (Stojanović) Ilišević, urednik


Rođena je 16. juna 1974. godine u Leskovcu. Filozofski fakultet, grupu za Srpski jezik i književnost, završila u Nišu a poslediplomske studije (grupa Nauka o književnosti) na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu (Postupci citatnosti i intertekstualnosti u negaitivnim utopijama Borislava Pekića), a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Prožimanje žanrova u savremenoj srpskoj drami – Borislav Mihajlović Mihiz, Borislav Pekić, Slobodan Selenić). Magistrirala engleski jezik (TESOL) na Western Sydney University (Australija).
Od 1997. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju i sarađivala na Institutu za srpski jezik SANU i Institutu za književnost i umetnost, gde je bila zaposlena do 2014. godine.
Kao dobitnik stipendije Sasakava fondacije, u toku 2000. godine, pohađala postdiplomska predavanja na pariskom univerzitetu Sorbonne Nouvelle (Paris III).
Poeziju, eseje i kritičke tekstove objavljuje u književnim časopisima (Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Zbornici Instituta za književnost i umetnost, Zbornik Matice srpske, Književna istorija, Stil, Naš jezik, Književnost, Sveske, Gradina, Bagdala, Pomak, Naše stvaranje, Koraci, Naš trag, Ostrvo -Tuzla).
Objavljene knjige: Duša pred ogledalom (knjiga pesama, 1993), Književni vrt Borislava Pekića (studija, 2004), Pogled na piščev radni sto – okviri novog čitanja (eseji, 2006), Uvod u teoriju žanrova (studija, 2009), Žanrovska preplitanja (studija, 2011).
Bavi se književnom teorijom i kritikom.
Radi kao pedavač na Western Sydney University (Australija). Urednik je časopisa Sveske, revije Sveske-Art Tech i izdavačke kuće Mali Nemo.
Sanja Lazarević Radak


Rođena je u 1978. godine u Beogradu. Diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2006. odbranila je magistarsku tezu Interdisciplinarni pristup autoritarnosti: politička dimenzija i moguće sinteze, na Katedi za interdisciplinarne studije antropologije, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istoj katedri odbranila je i doktorsku disertaciju Predstave o Srbiji u engleskim i američkim putopisima između dva svetska rata.
Od 2007. godine, zaposlena je kao istraživač - saradnik na projektu Dunav i Balkan: kulturno-istorijsko nasleđe Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Godine 2012. izabrana je u zvanje naučnog saradnika. Održala je više javnih predavanja u zemlji i učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama. Naučne i stručne radove objavljuje u naučnoj perioici i tematskim zbornicima u zemlji i inostranstvu.
Autorka je monografije Na granicama Orijenta (Mali Nemo, Pančevo, 2011).
Nina Marković


Rođena je 1983. godine u Beogradu. Osnovnu školu završila u Beogradu kao učenica generacije. Godine 1999. odlazi u Australiju, završava ženski privatni Koledž Penros u Pertu, gde se bavi komponovanjem i izvodjenjem etno-muzike. Četvorogodišnje studije iz politikologije i italijanskog jezika, završava 2004. godine kao najbolji student na Univerzitetu Zapadne Australije, sa pravom na gostujući period istraživanja na Univerzitetu u Ahenu. Posle dvostruke magistrature (iz međunarodnih odnosa i diplomatije) na Australijskom Nacionalnom Univerzitetu u Kamberi, trenutno je doktorant političkih nauka u Centru za Evropske Studije u iston gradu. Zaposlena je kao Viši Savetnik za Evropu i Bliski Istok u Federalnom Parlamentu Australije u Kamberi, u čijem je sastavu učestvovala u više delegacija u Azijsko-Pacifičkom regionu (Malezija, Solomonska Ostrva, Samoa, Novi Zeland).
Objavila je brojne naučne radove, uglavnom u časopisima na engleskom jeziku. Kao gostujući predavač održala je veliki broj predavanja širom svetu, među kojima i predavanja na Univerzitetu Kolumbija u Nju Jorku; Univerzitetu Birmingem i Londonskoj Ekonomskoj Školi u Velikoj Britaniji, kao i gostujući predavač o Balkanu na LUISS Univerzitetu u Rimu. Službeno upotrebljava, pored srpskog jezika, engleski, nemački i italijanski. Autorka je zbirke pesama 'Raskršće' (2010). Dopisnica je nekoliko medija u Srbiji i Australiji.
Živi i radi u Kamberi.
Marija Ligeti Balint


Rođena je 1972. godine u Pančevu. Diplomirala je na Odsecima klavira i čembala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Postdiplomske- specijalističke studije savremene klavirske muzike završava na istom fakultetu pod mentorstvom prof. Nade Kolundžije. Kao dobitnik stipendije Ministarstva kulture Mađarske, paralelno je završavala postdiplomsku specijalizaciju i na Muzičkoj akademiji „Franc List“ u Budimpešti kod prof. Sokolai Balaža. Prvi je dobitnik stipendije iz Fonda Irene Zvekić za najperspektivnije mlade pijaniste, kao i Fonda Miodraga Vasiljevića za izuzetne uspehe iz solfeđa. Bavi se pedagoškim radom kao profesor klavira i uporednog klavira, predmeta čitanja s lista i kamerne muzike u muzičkoj školi „Jovan Bandur“ u Pančevu, gde je proglašena za najuspešnijeg profesora (2008. godine).
Objavila je dva kompakt-diska. Piano Music je CD sa njenim interpretacijama celokupnog klavirskog opusa kompozitorke Melinde Ligeti. Vox Coelestis je eksperimentalno izvođenje klavirske muzike Franca Laista i klavirske kamerne muzike Melinde Ligeti na klavinovi, savremenom elektronskom instrumentu-mediju. Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin“ podržao je objavljivanje zbirke kompozicija njenih učenika klavira, pod nazivom Tajanstvene dirke (2007).
2011. godine objavljuje četvorojezično izdanje Pančevačka klavirska muzika (IK Mali Nemo), u kojoj su na srpskom, mađarskom, slovačkom i engleskom jeziku predstavljeni kompozitori rodom iz Pančeva: Dimitrije Mita Topalović, Petar Josimović, Melinda Ligeti, Marija Ligeti Balint i Željka Sojak. Osim biografskih podataka, stožer ove knjige čini notni zapis klavirskih kompozicija ovih kompozitora.
Član je Međunarodnog udruženja „Donne in musica“ za promociju stvaralaštva žena u muzici. U trojezičnom (srpski, engleski i italijanski) muzičkom leksikonu Žene i Muzika u Srbiji – Women and Music in Serbia - Donne e Musica in Serbia koji je objavila Fondacija Adkins Chiti: Donne in Musica 2011, uz podršku Odeljenja za kulturu UNESCO, zastupljena je kao jedna od 111 žena koje su svojim radom i stvaralaštvom ostavile trag u muzičkom životu Srbije.
U časopisu Sveske ekskluzivno objavljuje naučne studije o klavirskim delima kompozitora XX veka.
Živi i radi u Pančevu.
Boško Štulić


Rođen 18. juna 1987. godine u Pančevu, gde i sada živi. Diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književosti 2012. godine. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za Teoriju i istoriju, smer Teorija dramskih umetnosti i medija. Objavljivao u časopisu "Sveske" i u nedeljniku "Vreme" Bavi se teorijom drame.
Master rad iz oblasti teorije drame, Pirandelova implicitna polemika sa Aristotelom, odbranio je 2014. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Katedri za teoriju i istoriju, studijski program Teorija dramskih umetnosti i medija, pod mentorstvom profesora Nebojše Romčevića. Objavljivao je radove u časopisu Sveske, Zborniku Matice srpske za scenske umetnosti i muziku i u nedeljniku Vreme. Bavi se teorijom drame i filma.


Copyright © Mali Nemo 2002 - 2014, Sva prava zadržana
Designed and developed by: Mali Nemo