Sveske 2014

Književnost, umetnost, kultura


          Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata:
za fizička lica: 1600,00
cena sa PDV: 1728,00
za pravna lica: 3200,00
cena sa PDV: 3456,00
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi)

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)Sveske broj 114 (decembar 2014)

Iz sadržaja izdvajamo:

RUŽA VETROVA: KONTINUITET NOVE VIZIJE STVARNOSTI MIODRAGA PAVLOVIĆA

Julijan Kornhauzer: Oživljavanje znakova koji su potonuli u praistoriju
Đorđe Despić: Pavlovićev esej Dis ili pesnička imaginacija
Galja Sapožničenko: Razvojni put proze Miodraga Pavlovića
Milica Ćuković: Glasne, dve pesme gromoglasne: Pesma o Pesmi Jovana Jovanovića Zmaja i Naučite pjesan Miodraga Pavlovića
Jelena S. Mladenović: Susret sa animom kao rođenje poezije
Marko R. Antić: Solonova, Horacijeva i Pavlovićeva odbrana grada
Tijana Čubrilo: Ja imam nade za ovaj grad
Jelena Marićević: Mesto Pečata srpske književnosti: Miodrag Pavlović i Milorad Pavić

Za Sveske pišu:

Biljana Obradović: Neminovnosti
Duško Lopandić: Istorijski koreni evropske integracije
Sanja Lazarević-Radak: Heterotopni prostor Balkana
Marija Ligeti Balint: Klavirska muzika Bele Bartoka (II)
Miraš Martinović: Luk i lira
Sofija Mojsić: Duhovni smisao umetničkog dela u Adornovoj estetičkoj misli (I)
Žarka Svirčev: Vinaverov svetozaran Mediteran (II)
Jelena Marićević: Partija šaha ukrštenim figurama: Andrić – Pavić (II)
Novak Malešević: Formiranje (ženskog) identiteta: psihoanaliza i ideologija (II)
Ivana Miljak: Vinaverova radiofoničnost (I)
Ana Stjelja: Kulturno-istorijski i društveni ambijent Srbije krajem 19. i početkom 20. veka kao refleksija na stvaralaštvo Jelene J. Dimitrijević (II)
Nataša Radosavljević Kuzmanović: Politički otklon kao stav u delu Miće Popovića
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji: Niš
Željko Milanović: Stalno i promenljivo (Životinjsko carstvo Davida Albaharija)
Jelena Marićević: U Ale Tatarenko četvore oči (Iz čista nemira Ale Tatarenko)
Svetlana Milašinović: Stvaralački trenutak - metafora rasutog prijateljstva (Tragom rasutih trenutaka Danijele Repman)
Draško Ređep: Prvi i potonji glasSveske broj 113 (septembar 2014)

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika OSVETLJENJA

Žarka Svirčev: Vinaverov svetozaran Mediteran (I)
Jelena Marićević: Partija šaha ukrštenim figurama: Andrić – Pavić (I)
Olivera Žižović: Filigransko stvaralaštvo Dragana Stojanovića: Jedno čitanje romana Urednik od iskustva (II)
Vedran Cvijanović: Platonovo razumevanje pesništva
Ružica Jovanović: Janko Veselinović i Teorija relativiteta
Novak Malešević: Formiranje (ženskog) identiteta: psiholanaliza i ideologija

Za Sveske pišu:

Rea Galanaki: Život Ismail Ferik-Paše (Spina nel cuore di Venezia) (Sa grčkog preveo: Aleksa Petrović)
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji: Knjaževac
Džek Kuper: Van sebe (Sa engleskog prevela Mirjana N. Radovanov-Matarić
Sanja Lazarević-Radak: Balkan kao treći prostor
Ana Stjelja: Četiri priče
Marija Ligeti-Balint: Klavirska muzika Bele Bartoka (I)
Milica Kočović: Ekoova odsutna struktura i strukturalni modeli
Ivana Georgijev: Uloga štampe u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta sefardskih zajednica na jugoslovenskom tlu: Vesnik jevrejske sefardske veroispovedne opštine
Ana Stjelja: Kulturno-istorijski i društveni ambijent Srbije krajem 19. i početkom 20. veka kao refleksija na stvaralaštvo Jelene J. Dimitrijević
Svetlana Milašinović: Opčinjenost savremenim svetom poremećenih vrednosti (Pristaništa Vladana Matijevića)
Jelena Marićević: U Slav(ij)u Erosa! (Erotoslavija: Preobražaji Erosa u slovenskim književnostima Dejana Ajdačića)
Čedomir Ljubičić: Lepota u oku posmatrača (Flamenko utopija Nadije Rebronje)
Čedomir Janičić: PenalSveske broj 112 (jun 2014)

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubruka ŽIVOT KNJIGE: NIN-ova nagrada

Jelena Marićević: Primili me raširenih nogu (Tai Gorana Gocića)
Svetlana Milašinović: Moć ženskog pisma (Kozje uši Vladislave Vojnović)
Žarka Svirčev: Etida samoproziranja (Vazdušni ljudi Sonje Atanasijević)
Galja Sapožničenko: Ne zaboravi da telo stari, ali duša ostaje večno mlada
(Deset ljubavnih zapovesti Julijana Tamaša)

Za Sveske pišu:

Peter Nadaš: Jagnje (prevela Marija Tot-Ignjatović)
Sanja Lazarević-Radak: Egzistencijalizam za decu: Rođenje i smrt u romanu Luka i vatra života Salmana Rušdija
Dominik Menar: Anestezija (prevela Lejla Šadinlija)
Jelena Pilipović: Iščekujući Afroditu, čitanje Sapfinog fragmenta 2 u svetlu poezije simposiona (II)
Milena Ilišević: Potraga za identitetom u autobiografiji Moje mesto Sali Morgan (II)
Sanja Ivić: Etika brige: ka postmodernoj etici?
Čedomir Ljubičić: Geometrija groblja
Milan Jovanović: Matija iz Žrnova
Đorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji – Zaječar
Ljiljana Maletin-Vojvodić: Pariz: Kliše i stereotip
Nenad Živanovski: Odnos kritičke analize diskursa prema strukturi i strategiji teksta i govora
Igor Javor: Metamorfoze Tersitove pobune: na putu od klasične ka modernoj paradigmi (II)
Galja Sapožničenko: Drugi dolazak Miodraga Pavlovića u kontekstu Apokalipse (II)
Ivana Jarić: Vizuelni eksperimenti u prozi Đorđa Pisareva
Nataša Radosavljević Kuzmanović: Potencijal konteksta i građenje pozicije Dušana Otaševića sredinom šezdesetih godina dvadesetog veka
Marko Bogunović: Upotrebe ironije: antiratni govor u lirskoj prozi Isidore Sekulić i Miloša Crnjanskog
Dejan Aleksić: Frankofonija – kulturni dodiri i mimoilaženjaSveske broj 111 (mart 2014)

Iz sadržaja izdvajamo:

Dragana Litričin Dunić: Povlašćeni prostori Miloša Crnjanskog
Marios Hakas: Dve kratke priče
Miloslav Šutić: Hegelova kritika lepe duše (II)
Edvin Markam: Slepa pohlepa sveta
Jelena Pilipović: Iščekujući Afroditu, čitanje Sapfinog fragmenta 2 u svetlosti poezije simposiona (I)
Đerđ Ligeti: Tada sam bio toliko naivan
Sanja Ivić: Pojam evropskih vrednosti u okviru evropskog političkog diskursa

Za Sveske pišu:

Milena Ilišević: Potraga za identitetom u autobiografiji Moje mesto Seli Morgan
Galja Sapožničenko: Drugi dolazak Miodraga Pavlovića u kontekstu Apokalipse (I)
Olivera Žižović: Filigransko stvaralaštvo Dragana Stojanovića: jedno čitanje romana Urednik od iskustva
Dušan Gojkov: Čemu služi bilo ko od nas?
Igor Javor: Metamorfoze Tersitove pobune: na putu od klasične ka modernoj paradigmi (I)
Vedran Cvijanović: Foknerov veo mistike i pesmizma: Proučavanje simbolike potonulih vrednosti u delima Buka i bes i Avesalome, Avesalome! (II)
Vesna Malbaški: Duč Dučisimov purpurni plašt (II)
Dorđe S. Kostić: Sa Kanicom po Srbiji – Negotin
Andrej Plešu: Dnevnik iz Teskanija
Ivana Jarić: Intertekstualne relacije u romanu Lagum Svetlane Velmar Janković
Sava Jakšić: Tema vremena u Odi Grčkoj urni
Dejan Đorić: Kocka ljuta Milice Grbić
Žarka Svirčev: Ekspresionizam Milice Janković
Jelena Milinković: Dopisivanje Jednog dopisivanja: tri fragmenta o romanu Jedno dopisivanje Julke Hlapec Đorđević
Jelena Marićević: Sfumato portret sprske književnosti ili kako bi Pavić video Izabrana dela Save Damjanova (Srpska književnost iskosa 1-5 Save Damjanova, naučna studija/esej, Beograd: Službeni glasnik, 2011-2013)
Željko Milanović: Oblici nomadskog života (Sedam jesenjih priča Marija Ligouri-ja, knjiga kratkih priča, Novi Sad: Akademska knjiga, 2013)
Tijana Čubrilo: Putovanje u središte pra-jezika (Vavilonski vodopadi Viktora Raduna Teona, knjiga pesama, Novi sad: Orpheus, 2013)
Periša Armuš: Konačno na pravom mestuCopyright © Mali Nemo 2002 - 2014, Sva prava zadržana
Designed and developed by: Mali Nemo